Một người bị buộc tội băng hoại về mặt đạo đức trong vòng 5 năm ở Mỹ có thể sẽ bị trục xuất dù cho đó chỉ là tội ăn cắp vặt tại cửa hàng. Sự buộc tội đó có thể khiến một người bị trục xuất nếu mức phạt tù tối đa có thể áp dụng từ một năm trở lên. Hoặc trường hợp người có thẻ xanh phạm luật hình sự nghiêm trọng, sẽ mất tư cách thường trú nhân.

 

Là thường trú nhân bạn được phép cư trú hợp pháp tại Mỹ mà không bị giới hạn thời gian. Nhưng nếu bạn vi phạm một điều khoản về cư trú, thẻ xanh của bạn bị tước bỏ ngay bất cứ lúc nào. Đôi khi bạn vắng mặt quá dài tại Mỹ bạn sẽ bị nghi ngờ và tước quyền cư trú hợp pháp của mình. Tương tự, nếu bạn phạm tội hình sự thì khả năng bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ là điều chắc chắn.

Thẻ xanh là gì?
Thẻ xanh hay thẻ thường trú nhân được cấp bởi chính phủ Mỹ dành cho những người nước ngoài định cư tại Mỹ. Thẻ được in trên giấy màu xanh do đó họ gọi nó là thẻ xanh, theo đó nó được chia làm 2 loại là thẻ xanh 2 năm và thẻ xanh 10 năm.

Thẻ xanh hay còn gọi là thẻ thường trú nhân

Thẻ xanh 2 năm cho phép định cư ở Mỹ trong vòng 2 năm cùng với các điều kiện đi kèm theo. Sau 2 năm nếu như bạn vẫn đáp ứng được các điều kiện một cách đầy đủ thì có thể xin đổi thành thẻ 10 năm. Trường hợp không đáp ứng được các điều kiện thì bạn sẽ không được định cư tiếp ở Mỹ với tư cách thường trú nhân.

Thẻ xanh 10 năm là thẻ xanh vĩnh viễn cấp cho những người nhập cư đáp ứng đủ điều kiện. Nếu như người có thẻ xanh 10 năm chưa vượt qua kỳ thi nhập tịch Mỹ thì cần tiếp tục gia hạn khi thẻ xanh vĩnh viễn hết hạn.

Những trường hợp nhà đầu tư EB5 có thể bị tước thẻ xanh

Một khi Nhà đầu tư EB-5 nhận được Thẻ xanh, để duy trì tình trạng thường trú nhân nhà đầu tư cần đảm bảo hai điều kiện. Đầu tiên, nhà đầu tư không được nằm trong diện có thể loại bỏ hoặc diện không được chấp nhận. Yêu cầu thứ hai là nhà đầu tư không được từ bỏ nơi thường trú là Hoa Kỳ. Chừng nào nhà đầu tư không có ý định thường trú ở nơi khác, thì theo pháp luật, nhà đầu tư vẫn là công dân Hoa Kỳ.

Còn nếu quy phạm những điều sau đây, thì nhà đầu tư sẽ rơi vào diện bị tước bỏ quyền thường trú nhân:

Nếu bạn ở bên ngoài nước Mỹ trong hơn một năm mà không có giấy phép tái nhập cảnh thích hợp, thì bị xem là tự động từ bỏ Thẻ xanh.

Nếu bạn có được giấy phép tái nhập cảnh nhưng không được cấp visa trở về Mỹ sau hai năm, thì quyền thường trú nhân xem như bị tước bỏ.

Nếu bạn di chuyển đến nước khác với ý định vĩnh viễn sống ở đó. USCIS sẽ quan sát động thái của bạn để phát hiện dấu hiệu cho thấy nơi thường trú thật sự của bạn không phải là Hoa Kỳ và tước thẻ xanh của bạn.

Hoặc nếu bạn không nộp tờ khai thuế liên bang, trong khi sống ở nước ngoài.

Một người bị buộc tội băng hoại về mặt đạo đức trong vòng 5 năm ở Mỹ có thể sẽ bị trục xuất dù cho đó chỉ là tội ăn cắp vặt tại cửa hàng. Sự buộc tội đó có thể khiến một người bị trục xuất nếu mức phạt tù tối đa có thể áp dụng từ một năm trở lên. Hoặc trường hợp người có thẻ xanh phạm luật hình sự nghiêm trọng, sẽ mất tư cách thường trú nhân.

Việc tự ý bầu cử sẽ khiến thường trú nhân bị phạt tù và bị trục xuất khỏi Mỹ. Vì theo luật Mỹ quy định chỉ có ai là công dân Mỹ mới có quyền bầu cử.

Khi nhập tịch trở thành công dân Mỹ, sẽ không bao giờ bị trục xuất.

Do vậy , nếu đã sống ở Mỹ bạn nên chuẩn bị cho việc nhập tịch càng sớm càng tốt. Những người có quyền công dân sẽ không bao giờ bị mất quốc tịch hoặc bị trục xuất vì bất cứ lý do nào. Không những thế mà với quyền công dân Mỹ bạn có thể bảo lãnh người thân theo những diện khác nhau để sang định cư tại Mỹ. Để lúc nào bạn cũng cư trú hợp pháp, một thường trú nhân phải gia hạn thẻ xanh 10 năm một lần, còn với công dân thì không. Vì vậy, thường trú nhân sau khi sống một thời gian nhất định tại Mỹ thường được khuyên nên xin quyền công dân để hưởng ưu đãi không giới hạn như người bản xứ.