Tóm lược từ những vấn đề được đề cập trên, thật sự chỉ là làm rõ hơn về thông tin, đôi khi một dự án gọi là “được chấp thuận trước” vào thời điểm này chưa hẳn là đang nói về một dự án theo kiểu mẫu đã được chấp thuận từ USCIS. Thay vào đó, nếu đơn I-526 dành cho các nhà đầu tư mà được chấp thuận sớm hơn thời gian quy chuẩn thì có thể Nhà đầu tư sẽ nghĩ ngay rằng Dự án mà họ đầu tư là Dự án đã được phê duyệt trước.

Dự án đầu tư EB5 theo kiểu mẫu hay còn gọi là Dự án “đã được phê duyệt trước” bởi USCIS. Khi nhà đầu tư quyết định đầu tư vào dự án EB-5 thuộc khu vực Trung tâm vùng TEA, thì việc cần làm chính là điền bộ đơn I-526 (Đơn Đầu Tư Nhập Cư).
Dự án EB-5 được chấp thuận trước

Ví dụ: Một Dự án EB-5 trực thuộc vùng TEA đang kêu gọi mức vốn EB-5 với số tiền là 20 triệu đô tương ứng cần sự tham gia của 40 nhà đầu tư EB-5, trong đó mỗi một nhà đầu tư sẽ có 1 bộ đơn I-526. Đơn I-526 bao gồm hai phần: Hồ sơ Dự án đầu tư và Hồ sơ chứng minh nguồn tiền đầu tư (SOF). Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có 40 phần thông tin về Hồ sơ dự án giống hệt nhau.


Đầu tư dự án đã được chấp thuận

Hầu như không có bất kỳ một ai thực sự đảm bảo hiểu về quá trình hoạt động bên trong của USCIS, nhưng có vẻ như cùng 1 nhóm bộ phận chuyên trách xem xét về Hồ sơ dự án duy nhất. Tuy nhiên một vài năm trước đây, khi chương trình đầu tư định cư EB5 bắt đầu phát triển với tốc độ rất nhanh thì sẽ không tránh khỏi việc nhầm lẫn đối với trường hợp khi Hai nhà đầu tư cùng đầu tư vào một dự án và lại nhận những yêu cầu cung cấp bổ sung bằng chứng khác nhau. Để giảm bớt sự nhầm lẫn này thì Ủy ban Hội đồng Luật sư Di trú Hoa Kì chuyên thụ lý Hồ sơ EB-5 bắt đầu thúc đẩy tạo ra một quy trình xét duyệt “kiểu mẫu”.

Trung tâm vùng sẽ điền đơn yêu cầu xét duyệt I-526 theo “kiểu mẫu” mà không phải là bất kỳ nhà đầu tư cá nhân nào. Đó là một loại đơn I-526 “mẫu” chưa có sẵn thông tin nguồn tài chính của những nhà đầu tư, nhưng tất cả thông tin về dự án sẽ được đưa vào cụ thể. Khi USCIS chấp nhận đơn yêu cầu mẫu này, dự án xem như là “đã được chấp thuận trước” bởi USCIS. Nghe có vẻ khá là đơn giản nhưng nếu có thời gian nghiên cứu sâu hơn về chương trình EB-5, Nhà đầu tư sẽ nhận thấy rằng để đạt được sự phê duyệt là cả một quá trình phức tạp .

1. Trong khi USCIS đã đồng ý chỉ xem xét về bộ Hồ sơ chứng minh nguồn tiền (SOF) của Nhà đầu tư khi bắt đầu nộp I-526s theo một dự án dạng “kiểu mẫu” đã được phê duyệt trước, nhưng thực sự USCIS vẫn xem qua Hồ sơ dự án. Vì vậy,nhiều Trung tâm vùng cũng phải chờ đợi thêm 6 tháng hoặc lâu hơn để có được sự chấp thuận từ Sở Di Trú Hoa Kì, nhưng một số Trung Tâm vùng vẫn thực hiện việc chào bán trên thị trường các Dự án như thể Dự án đó “ đã được chấp thuận” từ USCIS và một số nhà đầu tư cá nhân khi đầu tư vào Dự án như vậy đôi khi sẽ được yêu cầu bổ sung các tài liệu thông tin liên quan về Dự án mà họ đầu tư. Ngoài ra, với việc kéo giãn thời gian xử lý Hồ sơ thì USCIS lại gắt gao hơn trong việc xem xét bộ Hồ sơ Chứng minh nguồn tiền (SOF) của Nhà đầu tư.

2. Vấn đề trở nên phức tạp hơn vì việc xem xét Đơn I-526 trở nên chậm trễ, mất thời gian quá dài để một Trung Tâm Vùng nhận sự phê duyệt I-526 kiểu mẫu.Đơn I-526 mất khoảng 1 năm để được chấp thuận. Như vậy sẽ mất thêm 1 năm cho các I-526 mẫu được chấp thuận hoàn toàn. Và thậm chí nếu Trung Tâm Khu Vực mất hết khoảng thời gian này, thì đơn chấp thuận mẫu không được thực hiện. Vì vậy, nhiều luật sư đã bắt đầu tư vấn không nên thực hiện điều đó.

Vậy, tình trạng của các Đơn I-526 “kiểu mẫu” hiện nay như thế nào?


USCIS đã xem trọng đơn I-526 mẫu

Hiện nay, dường như USCIS đã xem trọng đơn I-526 theo kiểu mẫu. Gần đây một số Nhà đầu tư đã nhận được sự chấp thuận Đơn I-526 sau một thời gian ngắn bằng việc đầu tư vào một dự án được chấp thuận trước. Tuy nhiên, trên thị trường thật hiếm có những dự án của chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư EB5 chấp thuận mẫu nữa vì các Trung Tâm Vùng ngừng xin đơn chấp thuận mẫu (xem phần 2 ở trên). Một số ít mẫu đơn chấp thuận trên thị trường hiện nay thường rơi vào một trong hai trường hợp:

Những Trung Tâm Vùng nộp hồ sơ xin mẫu đơn chấp thuận đồng thời họ bắt đầu việc chào bán. Bằng cách này, những Trung Tâm Vùng nói trên được hưởng lợi ích từ việc chào bán cho một dự án EB-5 kiểu mẫu đã được chấp thuận (vì dù sao khi đã được USCIS chấp thuận thì tất cả các suất EB-5 sẽ được bán) nhưng ý kiến là để đẩy nhanh quá trình chấp thuận đơn I-526 bằng cách bắt đầu đặt ra thời gian cho việc xem xét.

Dự án đầu tiên của chi nhánh Trung Tâm Vùng mới. Khi một người nào đó nộp cho một Trung Tâm Vùng, họ có thể chọn lựa giữa việc nộp đơn cho một dự án giả định hay một dự án kiểu mẫu. Bởi vì việc nhận được sự chấp thuận cho một Trung Tâm Vùng phải mất một năm hoặc hơn thế nữa, điều đó là hợp lý với một nhà phát triển nộp đơn xin thành lập Trung Tâm Vùng, nếu khả thi, đưa vào đơn xin chấp thuận mẫu và nhận được chấp thuận cho dự án mẫu. Trong suốt thời gian bổ sung Hồ sơ, người ta nhận thấy rằng nếu “hạ cấp” đơn của họ xuống thì Trung Tâm Vùng sẽ chấp thuận một cách nhanh chóng hơn, làm tiêu chuẩn cho một chấp thuận mẫu ngày càng cao hơn.

Tóm lược từ những vấn đề được đề cập trên, thật sự chỉ là làm rõ hơn về thông tin, đôi khi một dự án gọi là “được chấp thuận trước” vào thời điểm này chưa hẳn là đang nói về một dự án theo kiểu mẫu đã được chấp thuận từ USCIS. Thay vào đó, nếu đơn I-526 dành cho các nhà đầu tư mà được chấp thuận sớm hơn thời gian quy chuẩn thì có thể Nhà đầu tư sẽ nghĩ ngay rằng Dự án mà họ đầu tư là Dự án đã được phê duyệt trước.