CHƯƠNG TRÌNH TẠM TRÚ ÚC DIỆN KINH DOANH - VISA 188A

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TẠM TRÚ ÚC VISA 188A

Visa tạm trú Đầu tư & Đổi mới Kinh Doanh 188A là con đường trở thành thường trú nhân cho những doanh nhân muốn sở hữu và quản lý một doanh nghiệp tại Úc, hay thực hiện đầu tư tại đây. Visa này có giá trị lên đến bốn năm. Bạn chỉ có thể nộp đơn xin visa này nếu bạn đã nộp Expression of Interest (đơn bày tỏ quan tâm, thể hiện mong muốn được cấp visa), được đề cử thành công bởi một bang hoặc vùng lãnh thổ và đã nhận được một lời mời để nộp đơn xin cấp visa.

CHƯƠNG TRÌNH TẠM TRÚ ÚC DIỆN KINH DOANH - VISA 188A

Điều Kiện:

Vào thời điểm bạn được mời nộp đơn xin visa, bạn phải:
 • Dưới 55 tuổi
 • Thành thật mong muốn sở hữu và duy trì vai trò quản lý chính trong một doanh nghiệp ở Úc
 • Đạt tối thiểu 65 điểm trong bài kiểm tra đầu tư và đổi mới kinh doanh (bài kiểm tra bao gồm điểm về độ tuổi, khả năng tiếng Anh, trình độ học vấn, kinh nghiệm, doanh thu, tài sản và các yếu tố khác)
 • Được đề cử bởi Chính quyền Bang hoặc vùng lãnh thổ Úc

Kinh nghiệm kinh doanh

 • Bạn phải có một sự nghiệp kinh doanh thành công, không tham gia vào các hoạt động kinh doanh không được chấp nhận
 • Bạn phải quản lý một doanh nghiệp mà bạn đã dành ít hơn một nửa thời gian của bạn thực hiện các dịch vụ tay nghề, thương mại, dịch vụ kỹ thuật
 • Trong ít nhất hai trong số bốn năm tài chính vừa qua, một hoặc nhiều doanh nghiệp chính của bạn phải có doanh thu hàng năm ít nhất là 500,000 đô Úc

Lưu ý: Trong một hoặc hai doanh nghiệp chính này, bạn (và chồng/vợ) phải sở hữu ít nhất là:

 • 51% khi doanh thu hang năm ít hơn 400,000 đô Úc
 • 30% khi doanh thu hang năm nhiều hơn hoặc bằng 400,000 đô Úc
 • 10% khi doanh nghiệp là một công ty niêm yết công khai

Tài sản ròng

 • Bạn (và chồng/vợ) phải có tổng số kinh doanh và tài sản cá nhân ít nhất là 800,000 đô Úc và có thể được chuyển sang Úc một cách hợp pháp trong vòng hai năm kể từ khi bạn được cấp visa

Ưu Điểm:

Visa này cho phép bạn thiết lập một doanh nghiệp mới hoặc phát triển một doanh nghiệp hiện có ở Úc

Visa 188A là dạng thị thực tạm trú. Nó cho phép bạn và các thành viên gia đình được cấp quyền:

 • Visa thời hạn 4 năm 3 tháng.
 • Làm việc học tập tại Úc.
 • Ghi danh vào chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia Medicare.
 • Một khi bạn được cấp visa tạm trú ít nhất 02 năm, bạn sẽ có đủ điều kiện để nộp đơn xin Visa Thường Trú 888, nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu liên quan.

Quy trình xin visa Thường Trú 888:

ĐIỀU KIỆN NHẬP QUỐC TỊCH ÚC

Để được nhập quốc tịch Úc, đương đơn và các thành viên trong gia đình phải đáp ứng các điều kiện sau:
• Đã được cấp thẻ thường trú;
• Đáp ứng được yêu cầu về thời gian cư trú. 
      + Đã và đang sống tại Úc bằng một thị thực hợp lệ (các thị thực tạm thời hoặc vĩnh viễn đều được tính) trong 4 năm ngay trước ngày nộp đơn, bao gồm 12 tháng là cư dân thường trú.
      + Không vắng mặt khỏi Úc quá một năm trong 4 năm trước ngày nộp đơn. Riêng 12 tháng trước ngày nộp đơn, không vắng mặt khỏi Úc quá 90 ngày.
• Đã cư trú, gần như đang cư trú hoặc duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Úc;
• Có lý lịch tư pháp tốt;
• Trên 18 tuổi.
                       

Định Cư Toàn Cầu - Viking Global Group (VKG)

🏠 Tầng 26 - Landmark 81, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, Tp.HCM
📱 09.219.219.88 | ☎ 028.2266.8686
🌎 https://vk-g.com | 📧 info@vikingglobal.group