Một trong số các vấn đề nhà đầu tư EB-5 phải đối mặc ở giai đoạn NVC là sự chậm trễ trong việc ban hành phí hóa đơn, phí người phụ thuộc, sai lỗi chính tả trên hóa đơn, các vấn đề truy cập điền DS-260 và thanh toán hóa đơn trên website NVC.

 

NVC đã mở dịch vụ mới hỗ trợ cho nhà đầu tư EB-5 thông qua email từ ngày 22/2/2016. Công bố này của NVC như một lời chào đón dành cho các nhà đầu tư EB-5.
Bắt đầu từ ngày 22/2/2016, những nhà đầu tư đã được chấp thuận I-526 sẽ có thể liên hệ với Trung tâm chiếu khán quốc gia (NVC) thông qua một dịch vụ mới được tạo để hỗ trợ nhà đầu tư EB-5. Những câu hỏi về thị thực, khách hàng có thể gửi yêu cầu đến địa chỉ email: NVCeb5@state.gov. Thắc mắc sẽ được trả lời bởi một đội ngũ các chuyên gia của NVC, những người được huấn luyện đặc biệt về hồ sơ nhà đầu tư EB-5. Khách hàng với những câu hỏi liên quan đến người phụ thuộc thì cần đính kèm các giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người phụ thuộc và đương đơn.


NVC mở dịch vụ hỗ trợ mới cho nhà đầu tư EB-5 qua email

Hộp thư điện tử mới chỉ được thiết kế để đáp ứng những trường hợp thông báo tình trạng và trả lời các câu hỏi về visa nhập cư EB-5. Điều quan trọng cần lưu ý là quá trình nộp các giấy tờ dân sự, tài chính và bổ sung tài liệu của NVC là không thay đổi. Để hội đủ điều kiện cho một thị thực nhập cư và xếp lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán ở nước ngoài thì các tài liệu này vẫn phải được đệ trình theo hướng dẫn.

Một trong số các vấn đề nhà đầu tư EB-5 phải đối mặc ở giai đoạn NVC là sự chậm trễ trong việc ban hành phí hóa đơn, phí người phụ thuộc, sai lỗi chính tả trên hóa đơn, các vấn đề truy cập điền DS-260 và thanh toán hóa đơn trên website NVC.

Các nhà đầu tư EB-5 sẽ sớm được hỗ trợ qua hình thức mới. Công bố này của NVC như một lời chào đón các nhà đầu tư EB-5, những người đang gặp vấn đề trong quá trình xử lý hồ sơ nhập cư.