– Trong thỏa thuận tài khoản treo ba bên nêu rõ tổng số vốn sẽ được ủy thác cho Trung tâm vùng chỉ định (Regional Center) hoặc một doanh nghiệp thương mại mới và số vốn đó sẽ được giải ngân ngay lập tức khi hồ sơ của nhà đầu tư EB-5 được chấp thuận.

 

Tài khoản treo ba bên “ESCROW ACCOUNT” được thiết lập nhằm mục đích “bảo chứng” nguồn vốn đầu tư và để “bảo vệ” nhà đầu tư trong chương trình Đầu tư định cư Mỹ EB-5.

Tài khoản treo ba bên (Escrow account) hay còn gọi là tài khoản bảo chứng do bên thứ ba quản lý (thường là các công ty Tài chính hoặc Ngân hàng) và đại diện cho hai bên còn lại trong giao dịch. Nguồn Quỹ này sẽ do bên thứ ba quản lý cho đến khi nhận được văn bản chính thức hoặc khi hoàn tất nghĩa vụ.


Vai trò của tài khoản bảo chứng “Escrow Account” trong chương trình EB-5

Chứng khoán, quỹ vốn và các tài sản khác đều có thể được giữ trong tài khoản treo ba bên. Loại tài khoản này được dùng để giữ các khoản tiền lớn khi mua bán bất động sản, tài sản và doanh nghiệp cho đến khi mọi giao dịch được hoàn tất. Khi tham gia dự án đầu tư EB-5, công ty hoặc trung tâm vùng chỉ định (Regional Center) sẽ thiết lập tài khoản treo ba bên để nhà đầu tư chuyển số tiền vốn cần thiết vào. Tiền sẽ được giữ trong tài khoản cho tới khi có thông báo chấp thuận hồ sơ chính thức từ Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ, khi đó quỹ đầu tư sẽ được giải ngân để dùng cho doanh nghiệp hoặc dự án.

Những điều cần lưu ý khi giữ nguồn vốn EB-5 trong tài khoản treo ba bên

– Trong thỏa thuận tài khoản treo ba bên nêu rõ tổng số vốn sẽ được ủy thác cho Trung tâm vùng chỉ định (Regional Center) hoặc một doanh nghiệp thương mại mới và số vốn đó sẽ được giải ngân ngay lập tức khi hồ sơ của nhà đầu tư EB-5 được chấp thuận.

– Ngân hàng hoặc công ty tài chính nơi mở tài khoản đó không được có bất kỳ mối liên hệ nào với người nhập cư, doanh nghiệp thương mại, trung tâm vùng chỉ định hoặc những công ty con của nó.

– Thỏa thuận treo ba bên cũng phải nêu rõ rằng tiền của nhà đầu tư sẽ được hoàn trả nếu như hồ sơ EB-5 của họ bị từ chối.

Theo đó, “ESCROW ACCOUNT” được thiết lập nhằm mục đích “bảo chứng” nguồn vốn đầu tư và để “bảo vệ” nhà đầu tư trong chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư EB5