Các Trung tâm vùng thông thường là tập đoàn, cơ quan hoặc doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ các nhà đầu tư EB-5, những người không trực tiếp đầu tư. Thay vào đó, các Trung tâm vùng cho phép đầu tư thông qua quỹ, sau đó được sử dụng để tài trợ cho một dự án đầu tư EB-5.

 

Chương trình EB-5 hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam đang là nước đứng thứ 2 về số lượng hồ sơ. Hãy cùng G&B tham khảo những điểm cần xem xét trong quy trình và lựa chọn dự án đầu tư EB-5.

Xem xét kỹ quy trình đầu tư định cư mỹ Eb-5

Không phải ai có 500.000USD hoặc 1 triệu USD cũng có thể tham gia chương trình định cư Mỹ EB-5 và đây cũng là vấn đề mà rất nhiều người hiểu lầm. Những rào cản trong việc chứng minh tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư luôn là một trong những việc khó khăn lớn nhất. Sở Di trú có thể yêu cầu nhà đầu tư cung cấp thêm các giấy tờ như giấy đăng ký kinh doanh, hồ sơ liên quan tới thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, các giấy tờ chứng minh nguồn gốc thu nhập và những chứng từ liên quan tới lý lịch tư pháp trong vòng 15 năm liên quan đến nguồn tiền đầu tư.


Xem xét quy trình tham gia đầu tư định cư Mỹ EB-5

Ngay cả khi nhà đầu tư có thể cung cấp các chứng từ liên quan tới số tiền đầu đầu tư thì Sở Di trú cũng có thể xem xét tình hình chính trị của quê hương ứng viên. Chẳng hạn một số nhà đầu tư Mỹ Latinh đã gặp phải khó khăn liên quan tới chính sách kiểm soát ngoại hối. Điều này giới hạn số tiền một nhà đầu tư có thể chuyển ra nước ngoài. Trước khi tham gia chương trình EB-5, nhà đầu tư cần chắc chắn họ có thể chuyển số tiền đầu tư bằng USD vào dự án tại Mỹ.

Lựa chọn dự án đầu tư EB-5 tốt nhất phù hợp với điều kiện của nhà đầu tư

Quyết định quan trọng đầu tiên của nhà đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 là cân nhắc xem mình sẽ đầu tư trực tiếp hay thông qua một danh sách xếp hạng Trung tâm vùng chỉ định. Nếu đầu tư trực tiếp, vốn sẽ được rót trực tiếp vào doanh nghiệp của nhà đầu tư.. Hình thức đầu tư trực tiếp thường phù hợp với các nhà đầu tư có ý định tự kinh doanh nếu nhận được thẻ xanh.

Ngoài ra, đầu tư trực tiếp còn có một số lợi thế khác. Với các hồ sơ phù hợp, một nhà đầu tư trực tiếp có thể đáp ứng yêu cầu tối thiểu về đầu tư không tiền mặt, chẳng hạn như trang thiết bị hoặc hàng tồn kho. Tuy nhiên, đầu tư trực tiếp cũng có một số nhược điểm lớn, chẳng hạn như tính rủi ro sẽ cao hơn so với đầu tư gián tiếp thông qua một Trung tâm vùng.

Các Trung tâm vùng thông thường là tập đoàn, cơ quan hoặc doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ các nhà đầu tư EB-5, những người không trực tiếp đầu tư. Thay vào đó, các Trung tâm vùng cho phép đầu tư thông qua quỹ, sau đó được sử dụng để tài trợ cho một dự án đầu tư EB-5.

Sở Di Trú sẽ thường xuyên công bố danh sách xếp hạng Trung tâm vùng bị ngừng hoạt động và nhà đầu tư cần chú ý tới danh sách này để tránh những rủi ro không hay có thể đến với số vốn của mình.

Một lợi ích khác của việc tham gia định cư Mỹ theo diện đầu tư EB5 thông qua Trung tâm vùng là nhà đầu tư sẽ được tính số việc làm theo hình thức gián tiếp. Thay vì chỉ dựa vào hoạt động kinh doanh đơn thuần và lượng nhân sự tại chỗ để đáp ứng số việc làm cần thiết, dự án có thể nộp một bản phân tích kinh tế thể hiện số việc làm sẽ được tạo ra.