Bắt buộc các Trung Tâm Vùng phải chuẩn bị trước tất cả các tài liệu này trước thời hạn nộp I-829 đầu tiên tránh bất kỳ sự chậm trễ nào cho nhà đầu tư EB-5 để có được thông báo gia hạn tình trạng và chấp thuận việc đi lại ngoài nước Mỹ.

 

Việc đảm bảo chấp thuận I-526 ban đầu cho một doanh nghiệp mới (“NCE”) là một cột mốc quan trọng đối với một Trung Tâm Vùng. Tuy nhiên, với cá nhân nhà đầu tư EB-5 thì có được sự chấp thuận I-829 loại bỏ điều kiện là quan trọng hơn hẳn để đạt mục tiêu cuối cùng được nhập cư Hoa Kỳ, nó cho phép gia đình nhà đầu tư ở lại Mỹ vô thời hạn.
Mặt khác, đơn I-829 bị từ chối đồng nghĩa với việc chấm dứt tình trạng cư trú và bắt đầu các thủ tục tố tụng trục xuất khỏi nước Mỹ. Loại bỏ tình trạng là bắt buộc, Trung Tâm Vùng tham gia vào việc lập kế hoạch loại bỏ tình trạng ban đầu của việc huy động vốn đầu tư tham gia chương trình EB5. Những vấn đề phải được đưa ra để tìm hiểu yêu cầu mà USCIS sẽ xét xử đơn I-829, theo dõi những sự kiện quan trọng trong kinh doanh, lượng công việc tạo ra, theo dõi tiến độ tạo việc làm, các tài liệu hỗ trợ và tham gia các hoạt động tư vấn di trú để được các chuyên gia hướng dẫn giúp hoàn thành đơn I-829 thành công.


Chuẩn bị I-829 loại bỏ điều kiện cho nhà đầu tư EB-5

Thủ tục chung

Để loại bỏ các điều kiện tình trạng thường trú nhân, nhà đầu tư Visa EB5 phải nộp đơn I-829 cho USCIS 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn. Nếu không nộp kịp thời, nhà đầu tư có thể chỉ ra được “lý do chính đáng và các tình tiết giảm nhẹ”. Vợ/chồng đã ly dị của nguyên đơn và con cái đã kết hôn kể từ năm đạt tình trạng cư trú cũng có thể được bao gồm hoặc nộp riêng lẻ. Ngoài ra, vợ/chồng và con của một nhà đầu tư đã chết vẫn có thể nộp đơn I-829.

Khi nhận đơn I-829, USCIS sẽ thông báo cho người nộp chính và xác nhận thông báo cho người phụ thuộc, phản ánh tình trạng thường trú có điều kiện được tự động gia hạn thêm một năm (hoặc cho đến khi đơn I-829 được xem xét). Thông báo cũng được dùng như một giấy xác nhận đi lại, tạo điều kiện cho nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình đi ra nước ngoài và trở về Mỹ như là một cư dân có điều kiện.

Nhà đầu tư và người phụ thuộc không cần phải ở Hoa Kỳ vào thời điểm đơn I-829 được nộp, nhưng họ sẽ được yêu cầu một cuộc hẹn sinh trắc học tại trung tâm hỗ trợ đương đơn của USCIS khoảng 30 đến 60 ngày sau khi đơn I-829 được nộp, vì thế việc đi lại phải được tính toán cho phù hợp. Sinh trắc học sẽ phân tích và làm rõ một cách chặt chẽ các vấn đề liên quan đến việc bắt giữ và kết án khi tố tụng. Có khả năng USCIS sẽ giữ lại chấp thuận I-829 cho đến khi có phán quyết cuối cùng về các thủ tục tố tụng hình sự.

Ngoài ra, trong một số trường hợp USCIS sẽ rà soát hồ sơ du lịch của nhà đầu tư như một phần của việc xem xét đơn I-829, và thăm dò sự vắng mặt của nhà đầu tư ở bên ngoài nước Mỹ để xác định xem liệu nhà đầu tư có từ bỏ tình trạng cư trú hay không.

Có 3 yêu cầu cơ bản trong việc xét đơn I-829 yêu cầu loại bỏ điều kiện đó là – vốn đầu tư, duy trì việc đầu tư và việc làm tạo ra. Những yêu cầu sẽ được giải quyết theo một trình tự.

1. Vốn đầu tư
USCIS hy vọng rằng tất cả nguồn vốn cần thiết đã được đầu tư vào NCE. Các chứng từ phản ánh rằng người tham gia dự án đầu tư EB-5 đã hoàn thành việc đầu tư thường bao gồm: các bằng chứng khi nộp đơn I-526 như: các báo cáo cá nhân nhà đầu tư khi rút tiền ngân hàng và chuyển trực tiếp tới NCE, báo cáo của NCE cho thấy khoản tiền nhận được tương ứng từ nhà đầu tư. Nếu một khế ước ban đầu được dùng để đảm bảo khoản vốn nhà đầu tư EB-5 là đủ điều kiện trước khi chuyển tiền vào NCE (ví dụ: chấp thuận I-526) thì chứng từ ngân hàng cũng nên đầy đủ để trình bày rõ vấn đề.

USCIS có thể thăm dò sinh trắc học để tìm hiểu liệu rằng việc bắt giữ hoặc phạm tội có liên quan đến nguồn vốn đầu tư EB-5 hay không. Họ có thể xác thực lại nguồn gốc nếu nhận được “nguồn thông tin bất lợi” theo nhà đầu tư dù đã có đơn chấp thuận I-526.

2. Duy trì việc đầu tư
Quy định cũng yêu cầu các bằng chứng cho thấy nhà đầu tư đã và đang duy trì đầu tư trong NCE. Nhà đầu tư sẽ không thể thu hồi bất kỳ phần vốn đầu tư nào trong khoảng thời gian cư trú có điều kiện. Quy định này không liên quan đến lợi nhuận. Mẫu đơn K-1 sẽ chứng minh khoản vốn đầu tư EB-5 được duy trì ở mức tối thiểu.

I-829 cũng phải chứng minh rằng NCE là công ty vẫn đang hoạt động và sẽ tiếp tục hoạt động.
Ví dụ: tờ khai thuế thu nhập, báo cáo tài chính và/ hoặc báo cáo ngân hàng gần nhất. Các bằng chứng khác như, nếu NCE được thành lập với mục đích phát triển và điều hành một khách sạn, đơn I-829 phải gồm các tài liệu chứng minh vốn EB-5 được sử dụng trong việc phát triển khách sạn, tình trạng xây dựng và hoạt động khách sạn.

Từ khoảng tháng 12/2009 đến 5/2013, bất kỳ “sự thay đổi cơ sở vật chất” nào từ bản kế hoạch kinh doanh ban đầu của NCE sẽ dẫn đến sự từ chối I-829 và đòi hỏi nhà đầu tư EB-5 bắt đầu lại với bộ hồ sơ I-526 mới. May mắn là USCIS đã có cái nhìn linh hoạt hơn về sự thay đổi kinh doanh trong biên bản chính sách ngày 30/5/2013. Giờ đây, USCIS cho phép chấp thuận đơn I-829 và không phân biệt việc thay đổi kế hoạch kinh doanh toàn diện theo như ban đầu, miễn là các vật liệu thay đổi diễn ra sau khi nhà đầu tư EB-5 có được thẻ thường trú nhân có điều kiện, và I-829 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bao gồm việc làm tạo ra.

3. Việc làm tạo ra
USCIS diễn giải luật EB-5 yêu cầu tất cả bằng chứng cho việc xem xét đơn I-829 rằng việc làm tạo ra hoặc sẽ tạo ra trong một thời gian hợp lý, đảm bảo 10 việc làm luôn được tạo ra mỗi lần USCIS chấp thuận đơn I-829. Điều quan trọng đầu tiên mà các Trung Tâm Vùng theo dõi một cách cẩn thận là thời gian cư trú có điều kiện và nộp I-829 cho tất cả nhà đầu tư.

Thứ hai, như là một phần đánh giá và chuẩn bị cho các I-829 của mình, các Trung Tâm Vùng cần xem xét các thỏa thuận phân bổ công việc giữa các nhà đầu từ EB-5 trong NCE, theo dõi số lượng công việc tạo ra cho mỗi nhà đầu tư, và phát triển chiến lược hỗ trợ nhà đầu tư.

Thứ ba, trong chứng từ tạo việc làm, Trung Tâm Vùng sẽ cần xem xét, phân tích lại các tác động của công việc đã hỗ trợ cho việc chấp thuận đơn I-526, và chuẩn bị các bằng chứng cho thấy các công việc đã thực hiện.

Bắt buộc các Trung Tâm Vùng phải chuẩn bị trước tất cả các tài liệu này trước thời hạn nộp I-829 đầu tiên tránh bất kỳ sự chậm trễ nào cho nhà đầu tư EB-5 để có được thông báo gia hạn tình trạng và chấp thuận việc đi lại ngoài nước Mỹ.

Trường hợp công việc chưa được tạo ra như đơn I-829 đã xem xét, đương đơn phải lý giải vấn đề rõ ràng rằng công việc sẽ được tạo ra vào một ngày nhất định “trong một thời gian hợp lý”. Quy định gia hạn được đặt ra là 3 năm kể từ sau ngày trở thành thường trú nhân có điều kiện. Bởi vì nhà đầu tư EB-5 thường có thời gian di cư từ 1 đến 2 năm và có thể lâu hơn nếu visa bị lùi lại, thời hạn ba năm sẽ có sự khác nhau từ các nhà đầu tư kế tiếp.

Khi một Trung Tâm Vùng hỗ trợ nhà đầu tư nhập cư tiếp cận đến khâu cuối cùng của việc chấp thuận đơn I-829 thì giấc mơ nhập cư vĩnh viễn của gia đình nhà đầu tư được hoàn thành. Điều đó cho thấy Trung Tâm Vùng đã phục vụ tận tình với nhà đầu tư của mình, mang lại một thành công trong bảng thành tích của Trung Tâm Vùng, giúp những nhà đầu tư tiếp theo có thêm lòng tin, đồng thời cũng giúp quảng bá tương lai của chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư EB5.