Nếu đơn xin tiền già SSI bị từ chối vì thời gian sinh sống tại nước Mỹ chưa đủ 05 năm, thời gian quí vị rời khỏi nước Mỹ vì lý do nào đó, sẽ bị khấu trừ, không tính vào thời gian 05 năm, quí vị sẽ nhận được giấy báo từ chối đơn xin hưởng trợ cấp “Notice of Disapproved Claim“.

 


Chính sách an sinh xã hội tại Mỹ được xếp vào hàng tốt nhất thế giới. Đặc biệt đối với người già, trẻ em và những người bị bệnh tật đặc biệt không thể lao động, chính phủ Mỹ luôn dành khoản trợ cấp riêng để giúp đỡ những người này đảm bảo cuộc sống bình thường. Nếu có ý định sang Mỹ định cư, hãy cùng tìm hiểu thông tin về hệ thống trợ cấp an sinh xã hội của Mỹ để biết được quyền lợi mình được hưởng.
Đối với hệ thống Trợ cấp an sinh xã hội của Mỹ, chúng ta cần phải phân biệt 02 cơ quan:

Sở An sinh xã hội (Social Security Administration) viết tắt là SSA, là cơ quan cấp thẻ an sinh xã hội, trợ cấp hai loại tiền: Tiền bệnh SSI dành cho người dưới 65 tuổi và tiền già SSI dành cho người cao niên từ 65 tuổi trở lên (bao gồm các loại như: tiền hưu trí, tiền hưu bệnh, tiền cấp dưỡng cô nhi quả phụ, tổ phụ…)

Sở An sinh xã hội là cơ quan cấp thẻ an sinh xã hội và trợ cấp tiền

Bộ Y tế và Xã hội Liên bang (US Department of Health and Human Servicies) là cơ quan, điều hành các chương trình Medicaid – Medicare – Medicare Savings Programs – CHIP thông qua cơ quan Centers for Medicare and Medicaid Services viết tắt là CMS, và các cơ quan Health and Human Services Commission là các cơ quan mà Tiểu bang được giao trách nhiệm trực tiếp điều hành.

Bộ Y tế và xã hội liên bang điều hành các chương trình Medicaid – Medicare – Medicare Savings Programs – CHIP

Sở An sinh xã hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định một người nào đó có đủ điều kiện để hưởng Medicare hay không, nhưng không điều hành chương trình Medicare. Vì vậy, chúng ta có thể ví Sở An sinh xã hội là bà mẹ đẻ ra đứa bé có tên là Medicare, sau đó, giao cho người khác nuôi dưỡng, đó là Bộ Y tế và Xã hội liên bang. Cũng vì lý do này, khi nói đến việc gian lận tiền bills Medicare trả cho bác sỹ, bệnh viện … do Bộ y tế và xã hội chịu trách nhiệm.

Các khoảng tiền trợ cấp

Tiền trợ cấp SSI (Supplemental Security Income), được cấp trên căn bản nhu cầu của cuộc sống (Based on needs for food, clothing and shelter), được hưởng nhiều hay ít đều phụ thuộc vào thu nhập của gia đình đương đơn.

Riêng những trẻ em bị những bệnh như bị mù, bị điếc, bị nhiễm HIV, bệnh Down syndrome tức là bệnh “Khờ”, hoặc chỉ cân nặng dưới 2 pounds 10 Ounces, hoặc bị chậm trí … đang chung sống với cha mẹ, lợi tức của cha mẹ sẽ được khấu trừ một phần, phần còn lại mới được tính là lợi tức, gọi là “Deeming Parental Income and Resources”

Tiền trợ cấp SSI được cấp trên căn bản nhu cầu của cuộc sống

Tiền già SSI: Đối với những người muốn xin hưởng tiền già, nếu chưa có quốc tịch Hoa Kỳ, chỉ có thẻ xanh 10 năm, qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình, người cao niên phải đợi sau 05 năm sống liên tục tại Mỹ, kể từ ngày được chấp nhận là thường trú nhân, mới có thể nộp đơn xin hưởng tiền già.

Theo luật Mỹ, tuổi sớm nhất để về hưu là 62 tuổi

Thời gian 05 năm chỉ là thời hạn tối thiểu để thường trú nhân được nộp đơn xin hưởng các loại trợ cấp xã hội cấp liên bang và tiểu bang, không có nghĩa là sau khi nộp đơn thì họ phải được chấp thuận, vì sở An sinh xã hội sẽ cứu xét hồ sơ dựa trên 03 điều kiện căn bản:

1. Đương đơn có đủ số tín chỉ an sinh xã hội (Social Security Credits) hay không? Đủ, có nghĩa là phải có ít nhất là 40 tín chỉ, được tính bằng thời gian làm việc của chính mình, hoặc thời gian làm việc của cả hai vợ chồng, cộng chung lại, phải được ít nhất là 40 tín chỉ. Có những người đã làm việc 10 năm, nhưng không có đủ 40 tín chỉ, vì số tiền thu nhập không đủ để được tính là tín chỉ an sinh xã hội.

2. Đương đơn có hội đủ điều kiện về tài sản (Resources) không?

3. Đương đơn có hội đủ điều kiện về lợi tức (Earned & Unearned Income) không?

Nếu đơn xin tiền già SSI bị từ chối vì thời gian sinh sống tại nước Mỹ chưa đủ 05 năm, thời gian quí vị rời khỏi nước Mỹ vì lý do nào đó, sẽ bị khấu trừ, không tính vào thời gian 05 năm, quí vị sẽ nhận được giấy báo từ chối đơn xin hưởng trợ cấp “Notice of Disapproved Claim“.

Theo luật định, tuổi sớm nhất để về hưu là 62 tuổi, gọi là hưu non. Người ta chỉ được gọi là về hưu khi mình được hưởng tiền hưu trí. Nếu quí vị không còn đi làm việc trước năm 62 tuổi, thì không được gọi là về hưu, mà là tự ý rời bỏ lực lượng lao động để ở nhà vui thú điền viên, ngôn ngữ bình dân gọi là về vườn. Tuy nhiên, một số cơ quan như Sở hỏa xa có chương trình hưu trí riêng mà nhân viên có thể về hưu ở tuổi 55, hoặc cơ quan chính phủ có qui luật 80 điểm (tuổi + thâm niên công vụ = 80) thì sẽ được về hưu, và người công chức hồi hưu này vẫn được hưởng bảo hiểm sức khỏe của cơ quan cho đến khi từ trần.

Khi quí vị đang nhận tiền hưu non (Early Retirement benefit) mà muốn đi làm việc, mức giới hạn lợi tức là 14.160 đô la Mỹ/năm, sẽ không ảnh hưởng đến tiền hưu non.
Nếu quí vị vẫn còn đi làm việc trong năm đủ tuổi hưu thực thụ, mức giới hạn lợi tức là 37.680 Đô la Mỹ /năm sẽ không ảnh hưởng đến tiền hưu.

Chương trình đầu tư định cư Mỹ theo diện EB5 sẽ giúp quý khách nhanh chóng nhận Thẻ Xanh (Green Card – Thường Trú Nhân) cho cả gia đình và được hưởng mọi quyền lợi về công dân khi định cư mà không ảnh hưởng đến công việc tại Việt Nam.