Những cải tiến trong cách tính điểm của chương trình được dựa trên các nghiên cứu thể hiện rằng việc thông thạo ngoại ngữ và tuổi trẻ là hai trong những yếu tố quan trọng nhất.

 

Những cải tiến trong cách tính điểm của chương trình được dựa trên các nghiên cứu thể hiện rằng việc thông thạo ngoại ngữ và tuổi trẻ là hai trong những yếu tố quan trọng nhất.

Qua cách tính điểm của chương trình định cư Canada đang rất được quan tâm này, chúng ta có thể nhận thấy sự quan trọng của việc thông thạo ngoại ngữ và tuổi trẻ – hai tiêu chí được xem là quan trọng nhất quyết định việc thành công tham gia chương trình định cư Canada diện Skilled Worker.

Những tiêu chí chính trong chương trình định cư Canada diện tay nghề

Ưu tiên cho những người lao động trẻ tuổi.

Yêu cầu ngoại ngữ tối thiểu đồng thời tăng điểm cho việc thông thạo ngoại ngữ, vì ngoại ngữ là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình xét tuyển.

Ưu tiên cho những ngành nghề trong danh sách các ngành đang cần gấp tại Canada.

Trình độ học vấn sẽ dựa trên Đánh Giá Tiêu Chuẩn Giáo dục (ECA), điểm giáo dục phản ánh giá trị thực của chứng chỉ nước ngoài ở Canada.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong 10 năm trở lại đây thuộc danh mục ngành nghề yêu cầu của Canada.

Thay đổi về quy trình xét duyệt hồ sơ đối với người lao động có thư mời làm việc, cho phép người sử dụng lao động thuê lao động nhanh hơn nếu thị trường lao động Canada có nhu cầu.

Bổ sung thêm điểm thích nghi về khả năng ngoại ngữ của vợ (chồng) và kinh nghiệm làm việc tại Canada.
Các đơn theo chương trình nhập cư liên bang dạng tay nghề cao được đánh giá dựa trên 6 tiêu chí chính: