Hệ thống tính điểm của Express Entry được giảm sát đặc biệt. Nó sẽ căn cứ vào khả năng thành thạo tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc tại Canada và các yếu tố khác mà bạn có thể thành công tại Canada. Các ứng viên có thể đạt được đến 1.200 điểm, và điểm được chia đều cho mỗi phần của ứng dụng trực tuyến. Nếu bạn có lời đề nghị làm việc; lời đề nghị từ Tỉnh Bang hoặc từ lãnh thổ Canada thì hồ sơ cá nhân trên hệ thống Express Entry càng cao.

 

Express Entry chỉ quản lý các hồ sơ ứng tuyển cho ba chương trình định cư Canada diện kinh tế liên bang, gồm chương trình lao động cấp cao liên bang hay còn gọi là chương trình định cư Canada diện tay nghề Skilled Worker (Federal Skilled Worker), chương trình lao động kỹ thuật liên bang (Federal Skilled Trades Program) và chương trình kinh nghiệm tại Canada (Canadian Experience Class).

Express Entry yêu cầu người nộp hồ sơ chương trình định cư Canada trực tuyến trong đó ghi rõ chi tiết về thông tin cơ bản cũng như trình độ học vấn cũng như kinh nghiệm làm việc. Tất cả hồ sơ sẽ được xếp theo một hệ thống thang điểm có phân bổ điểm rõ ràng cho từng loại bằng cấp và từng yêu cầu cụ thể.

Hệ thống cũ:
– Quy trình xử lý thụ động.
– Đơn nộp trước giải quyết trước.
– Thời gian xét duyệt đơn xin PR từ 18-24 tháng.

Hệ thống mới (EE):
– Quy trình chủ động.
– Nhà tuyển dụng được trực tiếp tuyển dụng.
– Tự động kết nối với các ứng viên phù hợp với nhu cầu.
– Ngân hàng việc làm sẽ kết nối giữa Nhà tuyển dụng với ứng viên mà không tốn phí.
– LMIA miễn phí cho Nhà tuyển dụng khi thông qua hệ thống EE.
– Thời gian xử lý đơn xin thường trú khoảng 6 tháng hoặc ít hơn.
– Không giới hạn danh sách ngành nghề
– Không giới hạn thời gian nộp, số lượng đơn tham gia

Hồ sơ cá nhân trên hệ thống Express Entry được giám sát đặc biệt

Hệ thống tính điểm của Express Entry được giảm sát đặc biệt. Nó sẽ căn cứ vào khả năng thành thạo tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc tại Canada và các yếu tố khác mà bạn có thể thành công tại Canada. Các ứng viên có thể đạt được đến 1.200 điểm, và điểm được chia đều cho mỗi phần của ứng dụng trực tuyến. Nếu bạn có lời đề nghị làm việc; lời đề nghị từ Tỉnh Bang hoặc từ lãnh thổ Canada thì hồ sơ cá nhân trên hệ thống Express Entry càng cao.

Hệ thống đánh giá toàn diện
Các ứng viên EE sẽ có tối đa 1.200 điểm dựa trên 4 phần theo công thức CRS:
1. Kinh nghiệm và kỹ năng
2. Vợ/chồng hoặc người phối ngẫu
3. Các kỹ năng thích nghi
4. Được Tỉnh Bang đề cử hoặc nhận được Job offer hợp lệ theo LMIA sẽ được +600 points.

Thống kê năm 2015

Thống kê năm 2015 thư mời qua các lần tuyển chọn

CIC sẽ lựa chọn những ứng viên xếp hạng cao nhất từ pool để “rút” và gửi thư mời nộp đơn nhập cư. Các ứng viên có 60 ngày để hoàn tất hồ sơ thường trú nhân.
Express Entry cung cấp những phương pháp khắc phục tình trạng thiếu lao động trong các tỉnh Bang và tạo thêm nhiều công việc phù hợp cho người dân Canada. Những người tham gia mô hình chương trình định cư Canada mới sẽ nhanh chóng được mời nộp đơn xin thường trú khi họ nhận được lời mời làm việc chính thức hoặc tham gia vào chương trình tỉnh bang chỉ đinh.
Hệ thống xếp hạng Express Entry là hệ thống xử lý hồ sơ các chương trình định cư Canada mới của đất nước này, dùng để tiếp nhận đánh giá và tính điểm hồ sơ cho các ứng viên nộp đơn xin định cư.