Trong những tuần tới, dự kiến là danh sách diện tay nghề định cư (Skilled occupations list) sẽ có thay đổi và có thể những nghề nghiệp mở rộng sẽ có sẵn cho những nhà tuyển dụng tại các khu vực có chương trình thị thực nhất định.

 

Những thay đổi liên quan đến các đơn xin mới visa TSS (Temporary Skilled Shortage) có thời hạn 02 năm hoặc 04 năm thay thế cho visa 457 từ ngày 19/03/2018. Chúng không ảnh hưởng hầu hết các đơn xin cấp visa 457.

Trong những tuần tới, dự kiến là danh sách diện tay nghề định cư (Skilled occupations list) sẽ có thay đổi và có thể những nghề nghiệp mở rộng sẽ có sẵn cho những nhà tuyển dụng tại các khu vực có chương trình thị thực nhất định.

Phát ngôn viên của DHA giải thích rằng những đơn đề cử visa 457 mà không đi kèm đơn xin cấp visa có liên quan sẽ bị huỷ và lệ phí đề cử sẽ được hoàn trả.

Những người xin visa TSS mới sẽ cần có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong nghề. Điều này có nghĩa là những sinh viên ít có khả năng nhận được visa ngay sau khi tốt nghiệp.

Visa RSMS (Regional Sponsored Migration Scheme) và Employer Nomination Scheme cũng có những thay đổi. Để được cấp visa này cần phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong nghề mà họ được bảo lãnh.

Những visa ngắn hạn sẽ có thời hạn 02 năm, visa trung hạn có thời hạn 04 năm. Xu hướng visa ngắn hạn sẽ không được cư trú lâu dài.

Khi hoàn thành mẫu đơn đề cử, người lao động sẽ phải chọn thời gian làm việc thích hợp xem xin visa TSS trong 02 năm hay 04 năm. cũng có một điều kiện mới cho những người sở hữu visa TSS, nếu muốn thay đổi nghề mà visa của họ có liên quan nó sẽ thuộc về người sở hữu visa chứ không phải người sử dụng lao động – sẽ chịu trách nhiệm về việc đề cử và thị thực mới được chấp nhận.

Đối với các chủ lao động, hạng mục kiểm tra thị trường lao động (LMT) là bắt buộc đối với tất cả các đơn xin visa TSS, trừ khi tham gia vào nghĩa vụ thương mại quốc tế. Điều này có nghĩa là cần ít nhất 02 bộ hồ sơ viết bằng tiếng Anh trong vòng ít nhất 21 ngày nhưng không quá 06 tháng trước khi đệ trình xin visa. Những hồ sơ này cần làm rõ tên chức vụ, mô tả công việc và đưa ra mức lương nếu thấp hơn ngưỡng thu nhập cao.