Bên cạnh việc thay đổi này, dự kiến vào ngày 1/7 sắp tới đây cũng sẽ có nhiều thay đổi đối với các loại visa đoàn tụ gia đình, đặc biệt là visa kết hôn. Tuy chưa có thông tin chính thức từ bộ di trú, nhưng hiện tại Quốc Hội Úc đang xem xét qua việc thay đổi trong cách xét duyệt visa này

 

Vừa qua, bộ di trú Úc đã có rất nhiều thay đổi đáng kể về visa 457 và luật thi quốc tịch Úc theo chiều hướng không có lợi cho người lao động, sinh viên quốc tế và thường trú nhân tại Úc.
Bên cạnh việc thay đổi này, dự kiến vào ngày 1/7 sắp tới đây cũng sẽ có nhiều thay đổi đối với các loại visa đoàn tụ gia đình, đặc biệt là visa kết hôn. Tuy chưa có thông tin chính thức từ bộ di trú, nhưng hiện tại Quốc Hội Úc đang xem xét qua việc thay đổi trong cách xét duyệt visa này

Thay đổi cách xét duyệt visa diện kết hôn 820/801 và 309/100

Bộ luật mới đang được xem xét đưa ra một quy trình phê duyệt mới, tách riêng đối với visa kết hôn. Cụ thể:

1: Người bảo lãnh sẽ phải được bộ di trú chấp nhận trở thành người bảo lãnh hợp pháp.
2: Sau khi đơn bảo lãnh được chấp nhận, đương đơn mới có thể nộp hồ sơ xin visa

Việc chia ra hai giai đoạn: cấp phép cho người bảo lãnh sau đó mới nộp visa gần giống thủ tục bảo lãnh lao động. Những dự tính thay đổi này của bộ di trú quả là rắc rối và phức tạp hơn dành cho các cặp vợ chồng.

Trong khi thời gian xét duyệt visa kết hôn hiện tại đã lên đến từ 16 đến 23 tháng (gần 2 năm), vậy nếu như bộ di trú áp dụng thay đổi mới, bắt buộc phải nộp chứng nhận người bảo lãnh trước mới nộp kết hôn thì việc được cấp visa từ lúc nộp sponsorship đến lúc có visa sẽ lâu hơn 2 năm.

Vì sao ÚC thay đổi cách xét duyệt visa 820/801 và 309/100
Hằng năm, có rất nhiều người đến Úc bằng visa du lịch với mục đích là kết hôn, hoặc du học sinh gặp người yêu rồi muốn kết hôn ở lại, do vậy mục đích của bộ di trú trong đợt thay đổi cách xét duyệt visa lần này chính là việc giảm thiểu hồ sơ xin visa kết hôn trong nước Úc.