Quyền hạn này nằm trong luật số 48 (Migration Act) và 2.12 (Migration Regulations) của luật di trú Úc. Điều luật 48 của luật di trú Úc cho phép người sống bất hợp pháp nộp những visa nhất định nằm trong điều luật 2.12, và một trong những loại visa nằm trong 2.12 đó là visa hôn nhân.

 

Người sống bất hợp pháp có thể định cư bằng visa kết hôn

Người sống bất hợp pháp có quyền tự do kết hôn tại Úc và bạn được quyền xin visa kết hôn cũng như có con với vợ/chồng của mình mặc dù bạn đang sống bất hợp pháp tại Úc, miễn là bạn đang trong tình trạng độc thân. Đây là một đặc quyền mà Bộ di trú Úc dành cho những người sống không có giấy tờ. Thay vì cấm hẳn và bắt buộc phải bị trục xuất, thì người sống bất hợp pháp có thể tự do kết hôn theo luật và có thể nộp đơn xin visa kết hôn trên nước Úc.

Kết hôn với công dân Úc là cơ hội cho người bất hợp pháp được định cư Úc

Quyền hạn này nằm trong luật số 48 (Migration Act) và 2.12 (Migration Regulations) của luật di trú Úc. Điều luật 48 của luật di trú Úc cho phép người sống bất hợp pháp nộp những visa nhất định nằm trong điều luật 2.12, và một trong những loại visa nằm trong 2.12 đó là visa hôn nhân.

Tuy nhiên, quá trình xin visa diện hôn nhân khi sống bất hợp pháp này lại khá khó khăn và phức tạp. Bề ngoài nhìn có vẻ đơn giản, bởi vì Bộ Di Trú cho phép bạn đăng ký kết hôn, nộp visa kết hôn. Nhưng để được cấp visa Úc thì trong đó ẩn chứa những khó khăn mà chỉ có những người thực sự am hiểu luật mới có thể giải quyết được.

Ngoài ra, việc có con chung với nhau sẽ là một lợi thế. Nếu như người sống bất hợp pháp có con với người có quốc tịch Úc hoặc với thường trú nhân Úc thì đây có thể được cho là một lý do bắt buộc khiến họ phải ở lại Úc để chăm sóc đứa trẻ. Những hồ sơ sống bất hợp liên quan đến việc có con chung đều được chấp nhận là lý do bắt buộc. Bởi vì chính phủ Úc đã ký hiệp ước công nhận quyền lợi trẻ em. Trong hiệp ước đó có nói rằng lợi ích của trẻ em là trên hết và không được chia cắt cha mẹ của đứa trẻ.

Nếu như bạn đang sống chung với người có quốc tịch hoặc thường trú nhân Úc và có con chung thì bạn sẽ có khả năng được định cư Úc theo diện visa hôn nhân.