Khi chuyển chỗ ở bạn nộp mẫu đơn AR – 11, Giấy Báo Đổi Địa Chỉ Của Người Nước Ngoài (Alien’s Change of Address Card), trong vòng 10 ngày kể từ ngày dọn nhà. Mẫu đơn này không tính phí và có trên trang web của USCIS.

 

Những quy định về cư trú, quyền lợi và trách nhiệm của thường trú nhân, có ảnh hưởng rất lớn đối với việc xóa bỏ điều kiện đối với thẻ thường trú có điều kiện (thẻ xanh 2 năm) và quá trình xin nhập tịch.

Thường trú nhân cần lưu ý những điểm quan trọng để duy trì tình trạng thường trú như sau:
Đừng rời nước Mỹ trong thời gian dài hoặc đến sống vĩnh viễn ở nước khác.
Bạn không được rời Mỹ liên tục quá 12 tháng, nếu bạn có dự định đi ra ngoài Mỹ quá 1 năm thì nên xin giấy phép tái nhập cảnh (re-entry permit) trước khi đi. Bạn phải nộp mẫu đơn I-131, Đơn xin giấy phép du lịch (Application for a Travel Document) để xin giấy phép tái nhập cảnh trước ngày bạn rời khỏi Mỹ.
Giấy phép tái nhập cảnh có giá trị tối đa 2 năm & có thể thay cho hộ chiếu hoặc thẻ xanh tại cảng nhập cảnh. Tuy nhiên, giấy phép này không đảm bảo cho việc bạn được nhập cảnh trở lại Mỹ, nó chỉ chứng minh được thời gian vắng mặt là vì chuyến đi tạm thời.

Phải khai thuế thu nhập liên bang, tiểu bang hoặc địa phương (nếu có áp dụng)
Khi được cấp thẻ xanh, trở thành thường trú nhân, bạn phải khai thuế thu nhập cá nhân của bạn với Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service – IRS) cũng như cho cục thuế liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Nếu bạn không khai báo và nộp thuế khi đang sống ở ngoài nước Mỹ trong khoảng thời gian nào đó hoặc khai báo là “không định cư” (non – immigrant), bạn sẽ có nguy cơ bị hủy bỏ tình trạng thường trú nhân của mình.

Phải đăng ký với Sở Quân Vụ (Selective Service), nếu là nam từ 18 đến 26 tuổi.
Thường trú nhân là nam giới từ 18 đến 26 tuổi phải đăng ký với Sở Quân Vụ, khẳng định sẵn sàng phục vụ trong quân lực Mỹ. Hiện nay, Mỹ không có chính sách bắt buộc quân dịch, nghĩa là không phải phục vụ trong quân lực Mỹ, trừ khi họ muốn.
Việc đăng ký với Sở Quân Vụ có thể được thực hiện trên internet, hoặc gọi vào số điện thoại 847 – 688 – 6888 để được tư vấn, số điện thoại này không miễn phí.

Phải thông báo địa chỉ mới cho DHS khi thay đổi chỗ ở.
Khi chuyển chỗ ở bạn nộp mẫu đơn AR – 11, Giấy Báo Đổi Địa Chỉ Của Người Nước Ngoài (Alien’s Change of Address Card), trong vòng 10 ngày kể từ ngày dọn nhà. Mẫu đơn này không tính phí và có trên trang web của USCIS.

Quyền và trách nhiệm của khi thường trú nhân.

Khi được cấp thẻ xanh, bạn chính thức được được hưởng các quyền thường trú nhân sau:

Sinh sống và làm việc tại bất cứ nơi nào trên nước Mỹ
Được nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ nếu đủ điều kiện
Xin thị thực cho vợ/chồng, con cái nhập cư Mỹ
Xin hưởng tiền Phụ Cấp Bệnh Tật SSI (Supplemental Security Income), tiền An Sinh Xã Hội (Social Security), tiền Trợ Cấp Chăm Sóc Y tế (Medicare), nếu đủ điều kiện
Xin bằng lái xe trong tiểu bang, khu vực đang sống
Sở hữu bất động sản trên nước Mỹ
Được hưởng hệ thống giáo dục công lập của Mỹ
Gia nhập vào một số binh chủng của quân lực Mỹ
Mua hoặc sở hữu một khẩu súng, với điều kiện tiểu bang hoặc địa phương cho phép.

Trách nhiệm của thường trú nhân:

Tuân thủ toàn bộ luật pháp, quy định của liên bang, tiểu bang và địa phương
Khai báo và nộp thuế thu nhập cho liên bang, tiểu bang và địa phương
Đăng ký với Sở Quân Vụ (Selective Service), đối với nam giới từ 18 đến 26 tuổi
Duy trì tình trạng nhập cư của mình
Luôn mang theo giấy tờ chứng mình tình trạng thường trú nhân (thẻ xanh)
Phải thông báo địa chỉ mới cho Bộ An Ninh Quốc Nội (Department of Homeland Security hay DHS) khi thay đổi chỗ ở trong vòng 10 ngày kể từ ngày dọn nhà.