Grenada – điểm đến thu hút những nhà đầu tư theo đuổi câu chuyện thành công ở Caribbean, đã gia nhập cuộc chơi để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài thông qua chương trình Đầu tư lấy Quốc tịch (CIP) được giới thiệu lại vào năm 2013 sau hơn một thập kỷ bị tạm hoãn.

Alexandra Otway, Bộ trưởng thi hành của quốc đảo Tây Ấn này, phát biểu về CIP: “CIP trao quyền công dân không thể thu hồi và một hộ chiếu Grenada trong bốn tháng, rất phù hợp với các nhà đầu tư muốn nhanh chóng nhìn thấy lợi nhuận trên khoản đầu tư của họ”.

“Các chương trình, dựa trên luật pháp và sự hỗ trợ của Chính phủ Grenada, cho phép đầu tư vào bất động sản chứ không chỉ đóng góp kinh phí cho chính phủ”, ngài Bộ trưởng phát biểu.

Các nhà đầu tư tiềm năng có hai lựa chọn của việc đầu tư vào một trong hai Quỹ quốc gia chuyển đổi (NTF), hoặc một dự án đã được Chính phủ phê duyệt. Lựa chọn đầu tiên là đóng góp $200,000 vào quỹ NTF đi kèm với đơn xin vào chương trình CIP.

Lựa chọn thứ hai là đầu tư vào một dự án đã được phê duyệt ở Grenada với mức đầu tư tối thiểu $350,000. Số tiền này đã bao gồm các phí chính phủ cho một gia đình lên đến bốn người, bao gồm cả người nộp đơn chính, vợ, chồng và hai trẻ em dưới 25 tuổi.

Lợi ích của công dân Grenada bao gồm:

Du lịch miễn thị thực tại hơn 110 quốc gia, trong đó có Anh.

Ngoài ra, Grenada đã ký Hiệp định Thương mại và Hàng hải với Mỹ từ tháng 03/1989. Hiệp định này cho phép công dân Grenada có thể xin thị thực đầu tư E-2 để hoạt động kinh doanh tại Mỹ. Nhờ vậy, nhà đầu tư sau khi có quốc tịch Grenda có thể sang Mỹ kinh doanh. Sau khi làm việc và định cư lâu dài tại Mỹ, nhà đầu tư E-2 và gia đình có thể xin cấp Thường trú nhân tại Mỹ.

Các lợi ích khác bao gồm việc cho phép công dân song tịch để người nộp đơn không phải từ bỏ quốc tịch gốc của họ.

Họ cũng được hưởng chế độ thuế có lợi và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thuế thu nhập, thuế trên thặng dư vốn hoặc thuế thừa kế.

CIP được ban hành nhằm tạo ra cơ hội việc làm, đào tạo lực lượng lao động và nâng cao kỹ năng cho người dân Grenada, đồng thời giữ gìn uy tín, danh dự và giá trị của quyền công dân Grenada qua quy trình hồ sơ và kiểm tra nghiêm ngặt.

Tất cả các ứng viên phải trải qua một cuộc kiểm tra lý lịch có thể mất vài tuần, tùy thuộc vào các yếu tố như quyền công dân hiện có, việc kinh doanh của họ và những quốc gia từng cư trú trước đây.

Ngài Bộ trưởng cũng thừa nhận rằng CIP đang được giám sát chặt chẽ trong những năm gần đây để ngăn chặn người nước ngoài lợi dụng chương trình để trở thành công dân Grenada. Nhiều quy định và kiểm tra nghiêm ngặt hơn được đưa ra. Để hội đủ điều kiện cho công dân, ngoài yêu cầu về mức đầu tư, ứng viên cần phải đáp ứng các tiêu chí bao gồm không có tiền án tiền sự, sức khỏe tốt và giá trị tài sản cá nhân cao.