Với hộ chiếu Grenada, nhà đầu tư định cư Mỹ có thể xin thị thực đầu tư E-2 để hoạt động kinh doanh tại Mỹ.

Quốc đảo Grenada thuộc vùng Caribbean đã ký Hiệp định Thương mại và Hàng hải với Mỹ từ tháng 03/1989. Hiệp định cho phép người có hộ chiếu Grenada xin thị thực đầu tư E-2 để hoạt động kinh doanh tại Mỹ.

Do vậy, những nhà đầu tư trên thế giới có thể nộp đơn xin cấp quốc tịch Grenada thông qua chương trình Đầu tư định cư của đảo quốc này, với thời gian xử lý hồ sơ trung bình 03 tháng, sau đó có thể xin cấp thị thực E-2 ở lãnh sự quán Mỹ tại quốc gia sở tại trong vòng 04 tuần.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ NHẬP TỊCH GRENADA

Nhà đầu tư có thể chọn một trong 02 danh mục đầu tư sau để Nhập quốc tịch Grenada:

Đầu tư vào quỹ chính phủ: 200.000 USD cho gia đình từ 01-04 thành viên (không hoàn lại)

Đầu tư BĐS: 250.000 USD (duy trì ít nhất 04 năm)

Visa E-2

Thị thực E-2 là thị thực không định cư, thị thực cho phép các nhà đầu tư được tuyển chọn nhập cảnh vào Mỹ tạm thời và họ không trở thành thường trú nhân (không phải chịu thuế toàn cầu). Các nhà đầu tư và nhân viên đủ điều kiện theo hiệp ước được phép sinh sống ở Mỹ trong khoảng thời gian đầu tiên tối đa là hai năm. Yêu cầu gia hạn có thể được cấp tối đa là hai năm cho mỗi lần. Không có giới hạn tối đa cho số lần xin gia hạn.