Việc miễn phí này cũng giúp cho các sinh viên thuộc các gia đình nghèo, có khả năng vươn lên cùng với các sinh viên thuộc những gia đình giàu có.

 

Đó là: chính sách miễn tiền học phí cho các cư dân ở bậc cao đẳng và đại học cho một số gia đình có thu nhập thấp.

Ông Erik Queenan, đương nhiệm chủ tịch hiệp hội sinh viên của đất nước Canada đã đưa ra nhận định rằng hiện đang có một chiều hướng mới trong mô hình giáo dục ở Canada cho việc miễn tiền học phí đại học. Ông Queenan cũng cho biết là các sinh viên đã rất hân hoan khi biết đến chính sách này.

Hiệp hội sinh viên Canada là đại diện cho khoảng 250 ngàn sinh viên ở các trường đại học Canada.

Việc miễn phí này cũng giúp cho các sinh viên thuộc các gia đình nghèo, có khả năng vươn lên cùng với các sinh viên thuộc những gia đình giàu có.

Vào tháng hai vừa qua, chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho biết là bắt đầu từ năm tới, niên khóa 2017-2018, chính quyền tỉnh bang sẽ trả tiền học phí cho các sinh viên mà lợi tức của gia đình ít hơn 50 ngàn dollars một năm.

Vào ngày thứ năm tuần qua, chính quyền tỉnh bang New Brunswick cũng công bố là các sinh viên thuộc các gia đình có lợi tức ít hơn 60 ngàn dollars một năm, sẽ được học miễn phí ở các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh bang này.

Ngoài ra những sinh viên thuộc gia đình có lợi tức thấp hơn 83 ngàn dollars một năm, sẽ được những học bổng trong thời gian theo học.

Theo thủ hiến Brian Gallant của tỉnh bang New Brunswick thì với chương trình tài trợ này, sẽ giúp các gia đình có lợi tức thấp và nhiều gia đình ở bậc trung lưu ở tỉnh bang, không phải lo lắng về tiền học phí cho con vào đại học.