Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia kinh tế thì họ không nghĩ là ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản trong tương lai gần. Năm 2015 vừa qua, Ngân hàng trung ương canada đã cắt giảm mức lãi suất căn bản hai lần.

 

Còn trong trường hợp mức lãi suất này gia tăng đến 1% thì sẽ có gần 1 triệu người Canada gặp khó khăn rất lớn trong việc trả nợ nhà hàng tháng.

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia kinh tế thì họ không nghĩ là ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản trong tương lai gần. Năm 2015 vừa qua, Ngân hàng trung ương canada đã cắt giảm mức lãi suất căn bản hai lần.

Trong tình hình mà quỹ dự trữ Liên Bang Mỹ đang dự trù cho gia tăng mức lãi suất căn bản ở xứ này, mà nếu Canada không đi theo xu hướng này thì giá trị của đô Canada so với đô-la Mỹ sẽ còn xuống thấp hơn mức như hiện nay.