Mặc dù thời gian xét duyệt hồ sơ hoàn toàn phụ thuộc vào các cơ quan , bộ phận có thẩm quyền, tuy nhiên, đương đơn hoàn toàn có thể góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ cho hồ sơ nhằm rút ngắn thời gian bảo lãnh định cư nếu áp dùng các biện pháp trên.

Bất kỳ diện bảo lãnh định cư nào được mở ra đều mong muốn nhanh chóng được đoàn tụ cùng người thân. Tuỳ thuộc vào tình trạng cư trú của người bảo lãnh tại Mỹ, bảo lãnh vợ chồng các diện khác nhau sẽ có các khoảng thời gian chờ đợi dài ngắn khác nhau.
Vợ chồng hiện đang sinh sống ngoài Hoa Kỳ của công dân hoặc thường trú nhân Mỹ khi nộp đơn xin thị thực định cư phải trải qua các giai đoạn chờ đợi khác nhau:


Tuỳ thuộc người bảo lãnh, các diện bảo lãnh vợ chồng sẽ có thời gian chờ đợi khác nhau

Công dân Mỹ bảo lãnh vợ chồng kết hôn dưới 2 năm (diện CR1): Thời gian chờ đợi từ 12 tới18 tháng. Vợ chồng công dân Mỹ được bảo lãnh diện CR1 sẽ được cấp thẻ xanh 2 năm sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ.
Công dân Mỹ bảo lãnh vợ chồng kết hôn trên 2 năm (diện IR2): Thời gian chờ đợi từ 6 tới 9 tháng. Nếu được bảo lãnh diện IR2, vợ chồng của công dân Mỹ sẽ nhận được thẻ xanh 10 năm sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ.
Thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng (diện F2A): Thời gian chờ đợi từ 12 đến 18 tháng. Khi được cấp thị thực và nhập cảnh Hoa Kỳ, vợ chồng của thường trú nhân sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện 2 năm.

Số lượng hồ sơ chờ đợi để được giải quyết là một con số không hề nhỏ. Bên cạnh đó tiến trình giải quyết hồ sơ, đương đơn không thể lường trước được các tình huống phát sinh đối với hồ sơ của mình dẫn đến tình trạng chậm trễ, trì hoãn. Tuy không hoàn toàn trực tiếp đẩy nhanh tiến trình xét duyệt nhưng một số định hướng và biện pháp dưới đây có thể giúp đương đơn phần nào yên tâm hơn về khoảng thời gian giải quyết trong hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ:

Xác định chính xác diện bảo lãnh
Phối hợp hiệu quả với người bảo lãnh
Đảm bảo độ xác thực của hồ sơ

Mặc dù thời gian xét duyệt hồ sơ hoàn toàn phụ thuộc vào các cơ quan , bộ phận có thẩm quyền, tuy nhiên, đương đơn hoàn toàn có thể góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ cho hồ sơ nhằm rút ngắn thời gian bảo lãnh định cư nếu áp dùng các biện pháp trên.