Nếu người bảo lãnh đã từng phạm tội hình sự và liên quan đến tội liên quan về tình dục trẻ em. Người bảo lãnh có thể bị cấm nộp đơn bảo lãnh cho vợ/chồng và con của họ, vì lý do an toàn cho vợ/chồng và con cái của người được bảo lãnh.

 

Chương trình định cư diện vợ/ chồng nhằm tạo điều kiện cho các cặp vợ/ chồng được đoàn tụ. Tuy nhiên Luật di trú Mỹ cũng ban hành các trường hợp không được phép bảo lãnh đối với diện này.
Những người đã từng làm hôn nhân giả:

Theo luật di trú Mỹ, tất cả công dân Mỹ hay thường trú nhân Mỹ mà đã từng tham gia vào việc làm kết hôn giả nhằm để đưa người vào Mỹ bất hợp pháp có thể sẽ bị cấm bảo lãnh cho vợ/ chồng hoặc hôn thê/ hôn phu trong tương lai.

Rejected

Từ chối bảo lãnh diện vợ/ chồng

Những trường hợp có thể làm ảnh hưởng và nguy hiểm cho người được bảo lãnh như vợ/ chồng và con cái của họ:

Nếu người bảo lãnh đã từng phạm tội hình sự và liên quan đến tội liên quan về tình dục trẻ em. Người bảo lãnh có thể bị cấm nộp đơn bảo lãnh cho vợ/chồng và con của họ, vì lý do an toàn cho vợ/chồng và con cái của người được bảo lãnh.

Thẻ xanh bảo lãnh vợ/ chồng trong vòng 5 năm sau khi có thẻ xanh theo diện vợ /chồng:

Nếu người được bảo lãnh qua đến Mỹ có thẻ xanh theo diện vợ/chồng, rồi ly hôn với người đã bảo lãnh. Sau đó người ly hôn lại bảo lãnh cho người khác theo diện vợ/chồng trong vòng 5 năm, Luật di trú Mỹ sẽ cho rằng cuộc hôn nhân trước đó của người bảo lãnh là giả mạo và người bảo lãnh phải chứng minh rằng hôn nhân trước đó là hôn nhân thật sự. Nếu người bảo lãnh không chứng minh và đưa ra những bằng chứng thuyết phục, thì hồ sơ của người bảo lãnh sẽ bị từ chối.

Những cơ sở của việc cấm vận vào Mỹ:

Mắc bệnh truyền nhiễm, như lao phổi…
Rối loạn thể chất hoặc tâm thần có thể gây hại đến những người xung quanh
Có khả năng trở thành gánh nặng của xã hội (phụ thuộc vào tiền phúc lợi xã hội)
Người lạm dụng các chất gây nghiện (sử dụng hơn 1 lần trong 3 năm gần nhất)
Từng bị kết án hay buộc tội có những hành vi suy đồi về đạo đức
Từng bị kết án với nhiều tội danh
Từng bị kết án với tội danh cụ thể, như hành nghề bán dâm hoặc buôn bán trái phép chất gây nghiện.
Trong gia đình có người buôn bán ma túy và biết rõ lợi nhuận trái phép thu được trong vòng 5 năm gần nhất
Từng là gián điệp hoặc có âm mưu phá hoại chính trị
Là Thành viên đảng chuyên chế
Là thành viên đảng quốc xã hoặc từng tham gia chế độ diệt chủng
Từng vi phạm luật nhập cư và gian lận nhập cư
Khai gian để trở thành công dân Mỹ
Cư trú trái phép ở Mỹ hoặc không xuất trình đúng giấy tờ khi nhập cảnh vào Mỹ
Từng bị trục xuất khỏi Mỹ
Đa thê (cưới nhiều hơn 1 vợ/ chồng trong cùng 1 thời điểm)
Từng tham gia đường giây bắt cóc trẻ em quốc tế
Đang hoặc đã xin visa theo diện trao đổi văn hóa J-1 hoặc J-2 mà có ý định ở ngoài nước Mỹ quá 2 năm.