Chọn lựa định cư diện tay nghề Manitoba mở ra nhiều cơ hội cho các cá nhân có năng lực muốn phát triển sự nghiệp tại Canada có cơ hội được đinh cư tại đây dễ dàng hơn.

1. Điểm thu hút người nhập cư đến Manitoba
Nền kinh tế Manitoba được cho biết là liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây, cho thấy mức độ nhu cầu cần nguồn nhân lực có năng lực, tay nghề cho sự phát triển kinh tế của bang. Được biết mỗi năm có khoảng 15,000 dân nhập cư đến Manitoba sinh sống theo nhiều diện định cư khác nhau trong đó hình thức định cư diện tay nghề tại Manitoba cũng chiếm đa số trong các trường hơp xin định cư.

Mục đích của bang là tìm kiếm nguồn lao động lành nghề, có năng lực, đã được đào tạo kĩ lưỡng cũng là một lợi thế để tạo thêm hỗ trợ tích cực cho sự phát triển các ngành nghề khác nhau, giải quyết các vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế, xã hội.

2. Các chương trinh định cư Canada diện tay nghề Manitoba
Dựa theo nhu cầu của nhiều ứng viên muốn được định cư tại Canada theo diện tay nghề, những chương trình định cư sau ta có thể tham khảo:

– Chương trình đề cử tỉnh bang cho định cư dưới dạng lao động tay nghề

Dựa theo nhu cầu lao động tay nghề cao của Manitoba, hướng đến chọn lựa những cá nhân có kĩ năng tốt, có kiến thức, kinh nghiệm làm việc từ trước để hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn lao động của bang. Sau thời gian làm việc sẽ được đề cử chức thường trú nhân.

Ứng viên cần trình bày kế hoạch, dự định, mong muốn khi muốn đến Canada định cư và làm việc.

– Chương trình đề cử tỉnh bang danh cho doanh nghiệp

Cho phép bang Manitoba tuyển dụng nguồn nhân lực là các doanh nhân có trình độ, năng lực, tài sản từ nước khác để hỗ trợ họ thiết lập mạng lưới khách hàng, mở rộng doanh nghiệp và trở thành một phần của hoạt động kinh doanh.

Tỉnh bang sẽ cung cấp giấy chứng nhận đề cử tỉnh bang cho doang nghiệp để rút ngắn thời gian xin định cư và xử lý yêu cầu định cư nhanh hơn.

– Chương trình Express Entry

Ứng viên khi xin nộp đơn định cư diện tay nghề Manitoba theo hình thức nào thì cũng đều cần nộp chứng chỉ bằng cấp, hồ sơ vào hệ thống quản lý để chọn lựa chương trình, việc làm phù hợp với mỗi ứng viên.

Ứng viên cũng sẽ được kiểm tra ngoại ngữ, bằng cấp, thông tin đào tạo và kinh nghiệm làm việc.

3. Các bước nộp hồ sơ
Bước 1: Hoàn thành hồ sơ và nộp đơn “Expression of Interest”

Bước 2:Ứng viên có trình độ tốt nhất, đáp ứng đủ số điểm về bằng cấp và năng lực để được tiếp tục hoàn thiện đơn xin visa.

Bước 3: Ứng viên sẽ được chính quyền bang Manitoba gửi tới chính quyền liên bang để nhận thường trú nhân.

Chọn lựa định cư diện tay nghề Manitoba mở ra nhiều cơ hội cho các cá nhân có năng lực muốn phát triển sự nghiệp tại Canada có cơ hội được đinh cư tại đây dễ dàng hơn.