Lần gia hạn này có thời gian 06 tháng sẽ đủ thời gian để buộc Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thống nhất để sớm đưa ra được những đồng thuận chính thức. Sau khoảng thời gian này, Quốc hội Mỹ chắc chắn phải thông qua các luật mới về ngân sách quốc gia của Mỹ.

 

Vào ngày 20/03/2018 (theo giờ Washington D.C., Hoa Kỳ), Quốc hội Mỹ ra thông báo tiếp tục gia hạn chương trình EB-5 với các điều kiện không thay đổi cho đến ngày 30 tháng 09 năm 2018.

Chương trình EB-5 tiếp tục gia hạn đến ngày 30/09/2018

Chương trình EB-5 được gia hạn ngắn liên tục trong nhiều năm qua từ ngày 30 tháng 09 năm 2015 vì Quốc hội Mỹ chưa đồng thuận về việc chi tiêu ngân sách quốc gia.

Lần gia hạn này có thời gian 06 tháng sẽ đủ thời gian để buộc Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thống nhất để sớm đưa ra được những đồng thuận chính thức. Sau khoảng thời gian này, Quốc hội Mỹ chắc chắn phải thông qua các luật mới về ngân sách quốc gia của Mỹ.

Lần gia hạn này có thời gian 06 tháng sẽ đủ thời gian để buộc Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thống nhất để sớm đưa ra được những đồng thuận chính thức. Sau khoảng thời gian này, Quốc hội Mỹ chắc chắn phải thông qua các luật mới về ngân sách quốc gia của Mỹ.

Việc ban hành luật mới về ngân sách của Mỹ sẽ kéo theo việc có các thay đổi đáng kể của chương trình EB-5 như việc nâng mức đầu tư lên cao hơn 500.000 USD cũng như các yêu cầu khác về: số lượng việc làm tạo ra, quy định vùng TEA (Targeted Employment Area – vùng khuyến khích đầu tư), nguồn chứng minh tài chính.

Theo dự kiến từ các Luật sư di trú của Hoa Kỳ, dự luật mới sẽ được đệ trình vào khoảng thời gian tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2018 trước khi những quy định mới này được thực thi từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Trước những thông tin mới cập nhật từ Luật sư di trú tại Hoa Kỳ, G&B cùng đối tác dự án tổ chức hội thảo đầu tư định cư Mỹ EB-5 vào ngày 29 tháng 03 năm 2018 cập nhật thông tin mới nhất về chương trình EB-5.