Quý vị hiện đang có thị thực Hoa Kỳ vẫn còn hạn hoặc mới hết hạn trong vòng 48 tháng? Quý vị muốn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và không phải đến phỏng vấn tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự quán? Quý vị có thể tận hưởng những thuận lợi do chương trình cấp lại thị thực mở rộng của lãnh sự đem lại.

 

Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã mở rộng chương trình cấp lại thị thực qua đường bưu điện nâng mức thời gian gia hạn visa lên 48 tháng.

Cấp lại thị thực qua đường bưu điện được mở rộng

Quý vị hiện đang có thị thực Hoa Kỳ vẫn còn hạn hoặc mới hết hạn trong vòng 48 tháng? Quý vị muốn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và không phải đến phỏng vấn tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự quán? Quý vị có thể tận hưởng những thuận lợi do chương trình cấp lại thị thực mở rộng của lãnh sự đem lại.

Đương đơn có thể đạt tiêu chuẩn cấp lại thị thực qua đường bưu điện nếu thị thực được cấp trước đó đã hết hạn không quá 48 tháng, và hội đủ một số điều kiện khác để không cần phỏng vấn. Vui lòng truy cập: http://www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-niv-visarenew.asp để biết thêm thông tin chi tiết.

Xin lưu ý rằng để xin cấp lại thị thực loại E, H, L, P hoặc R, thì thị thực được cấp trước đó phải còn hiệu lực hoặc hết hạn chưa quá 12 tháng.

Để biết thêm thông tin về chương trình cấp lại thị thực, xin vui lòng tham khảo tại website lãnh sự quán Hoa Kỳ chuyên mục “Câu hỏi thường gặp”.