Đa số công nhân di cư ở Mỹ đến từ Mexico vào mùa thu hoạch. Sự sụt giảm mạnh về di cư đã khiến cho ngành nông nghiệp có ít lao động hơn, dẫn đến các trang trại gặp khó khăn, đặc biệt là trang trại ở California gần đây đã báo cáo lỗ hơn 13 triệu đô la.

 

Nông dân Mỹ đã nhận thấy rõ nét hậu quả của chính sách hạn chế nhập cư trong thời gian tới. Khi mức di cư giảm hoặc các chính sách hạn chế lái xe di cư ra khỏi tiểu bang hoặc quốc gia được thực thi, nông dân Mỹ cảm thấy chán nản vì điều này dẫn đến sự thiếu hụt lao động nghiêm trọng cho hoạt động mùa vụ của họ.

Nông nghiệp Mỹ đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng

Đa số công nhân di cư ở Mỹ đến từ Mexico vào mùa thu hoạch. Sự sụt giảm mạnh về di cư đã khiến cho ngành nông nghiệp có ít lao động hơn, dẫn đến các trang trại gặp khó khăn, đặc biệt là trang trại ở California gần đây đã báo cáo lỗ hơn 13 triệu đô la.

Đây không phải là vấn đề mới vì di dân Mexico đã bị suy giảm kể từ năm 2009, và lợi nhuận nông nghiệp cũng giảm 9% trong năm qua – năm thứ tư liên tiếp bị suy giảm. Tuy nhiên, những chính sách chống nhập cư ngày càng gay gắt có thể làm trầm trọng thêm vấn đề bằng cách làm nản lòng hơn nữa việc di cư.

Liên đoàn Cục trang trại Hoa Kỳ ước tính rằng ngành công nông nghiệp của Mỹ đòi hỏi khoảng từ 1,5 đến 2 triệu công nhân được thuê mỗi năm và 50 -75% của những người lao động đó là những người di cư trái phép.

Theo nhóm nghiên cứu, ảnh hưởng của việc thiếu hụt nguồn lao động này sẽ gây bất lợi cho ngành công nông nghiệp, dẫn tới khoản lợi nhuận giảm xuống khoảng 30 đến 60 tỷ USD.

Và nông dân không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng. Sự thiếu hụt lao động nông nghiệp khổng lồ có thể khiến giá lương thực tăng vọt, với tổng chi phí lương thực tăng 5-6%. Sản xuất rau quả trong nước có thể giảm từ 31 đến 61%. Sản xuất chăn nuôi cũng sẽ bị ảnh hưởng giảm từ 13 -27%.

Lao động trong lĩnh vực nông nghiệp đòi hỏi về thể chất, và sự dẻo dai để làm việc liên tục. Đa số lao động nông nghiệp ở đất nước này không có đủ giấy tờ hợp pháp. Nhưng nước Mỹ cần họ, và nên tạo cho họ cơ hội để trở thành người nhập cư hợp pháp hay thậm chí là công dân. Nếu không, nông nghiệp Mỹ sẽ rơi vào khủng hoảng.