Để có thể trở thành tổng thống Mỹ thì các ứng viên phải là công dân sinh ra tại Mỹ, 35 tuổi trở lên và trải qua cuộc chay đua, vận động gắt gao trong nhiều năm.