Đặc biệt, số tiền đầu tư phải tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian trong 2 năm liên tục cho công dân, thường trú nhân hoặc cư dân hợp pháp có quyền được làm việc tại Mỹ.

Chương trình đầu tư định cư Mỹ theo diện Visa EB – 5 được xem là tấm vé cho những người có khả năng tài chính mong muốn có cơ hội đầu tư định cư Mỹ, tạo tiền đề phát triển cho bản thân và gia đình.
Đầu tư định cư Mỹ

Đầu tư định cư Mỹ là gì?
Năm 1990, Chính phủ Mỹ ban hành chương trình đầu tư định cư diện đầu tư EB5 và cấp thẻ xanh cho các nhà đầu tư nước ngoài và công nhận chương trình này như một phần Đạo luật di trú Mỹ. Chương trình đầu tư định cư Mỹ này được ban hành nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư một số vốn vào các dự án đầu tư EB5 ở Mỹ, đồng thời tạo ra việc làm cho người công dân, thường trú nhân hoặc cư dân hợp pháp có quyền được làm việc tại Mỹ và thông qua đó các nhà đầu tư sẽ được cấp thẻ xanh.

Tất cả các mọi người có khả năng tài chính, có nhu cầu định cư tại Mỹ.
Không giới hạn độ tuổi.
Không yêu cầu khả năng ngoại ngữ, trình độ.
Không yêu câu phải có công ty kinh doanh, kinh nghiệm quản lý
Không yêu cầu trực tiếp quản lý, điều hành dự án đầu tư hàng ngày

Các loại hình đầu tư định cư Mỹ Eb-5

Khi tham gia vào chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5, nhà đầu tư sẽ đầu tư một số tiền vào 1 công ty mới tại Hoa Kỳ với hình thức sau:

Đầu tư 500.000 USD vào dự án tại Regional Center (có TEA)
Đầu tư trực tiếp 500.000 hoặc 1.000.000 USD (có TEA)

Đặc biệt, số tiền đầu tư phải tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian trong 2 năm liên tục cho công dân, thường trú nhân hoặc cư dân hợp pháp có quyền được làm việc tại Mỹ.
*TEA: khu vực tạo việc làm mục tiêu: vùng có tỉ lệ thất nghiệp cao hơn 150% so với tỉ lệ thất nghiệp của Mỹ.

Vì sao nên lựa chọn chương trình định cư mỹ theo diện đầu tư Eb5?

Vì những lợi ích của chương trình đầu tư định cư Mỹ theo diện EB – 5 mang lại:

Thời gian xét duyệt nhanh: chỉ mất 8 – 12 tháng để đạt được thẻ thường trú nhân có điều kiện (thẻ xanh có điều kiện) cho cả gia đình, nhanh hơn so với chương trình đoàn tụ gia đình.
Không đòi hỏi làm, điều hành, quản lý kinh doanh tại Mỹ.
Được quyền sinh sống bất kì nơi nào trên lãnh thổ Mỹ.
Nhà đầu tư định cư Mỹ được quyền bảo lãnh người thân, gia đình.
Con cái được học hệ thống trường công lập miễn phí và phí học đại học bằng 1/3 so với du học sinh.
Ra vào Mỹ không cần visa và miễn visa đi hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.
Có cơ hội việc làm giống công dân Mỹ.

Điều kiện để được cấp thẻ thường trú nhân vĩnh viễn

Sau 2 năm được cấp thẻ thường trú nhân có điều kiện, nhà đầu tư định cư Mỹ sẽ được cấp thẻ thường trú nhân vĩnh viễn nếu đáp ứng các yêu cầu xóa bỏ điều kiện sau:

Số tiền để tham gia đầu tư định cư Mỹ phải luôn được duy trì trong dự án và số tiền đầu tư đó phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho công dân, thường trú nhân hoặc cư dân hợp pháp được làm việc làm tại Mỹ trong ít nhất 2 năm.
Nhà đầu tư và gia đình luôn thực hiện các nghĩa vụ của thường trú nhân