Tiến trình hồ sơ định cư đầu tư Quebec thường trải qua 6 bước cơ bản:

 


Tiến trình hồ sơ định cư đầu tư Quebec thường trải qua 6 bước cơ bản:

1. Chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Chính phủ tỉnh Bang
2. Sang Canada khảo sát và phỏng vấn
3. Có kết quả chấp thuận của Chính phủ tỉnh Bang
4. Chuyển tiền ký quỹ
5. Chuyển hồ sơ lên văn phòng liêng bang và khám sức khỏe khi được yêu cầu
6. Cấp Visa