Chính phủ Úc đang cắt bỏ thị thực 457 và thay thế nó bằng hai thị thực mới. Bao gồm thị thực hai năm-có thể được gia hạn them 2 năm nữa và Thị thực 4 năm dành cho các vị trí công việc cấp cao, những người giỏi nhất đem lại lợi ích cho nền kinh tế Úc. Cả hai thị thực đều yêu cầu ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc và đòi hỏi trình độ tiếng anh cao hơn so với thị thực 457. Và người được cấp visa phải cung cấp lý lịch tư pháp.

 


Chương trình visa làm việc tạm thời 457 dành cho công dân nước ngoài được chính phủ Howard giới thiệu vào năm 1996, Visa có thời hạn 4 năm cho phép người lao động nước ngoài đến Úc để làm việc trong hơn 650 ngành nghề khác nhau. Sau 20 năm thực hiện và hiện có 95,758 người đang ở Úc với visa 457, chính phủ Turnbull tuyên bố chính thức loại bỏ visa 457 kể từ ngày 18-04-2017.

Vì sao visa 457 bị bãi bỏ

Chính phủ Úc đang cắt bỏ thị thực 457 và thay thế nó bằng hai thị thực mới. Bao gồm thị thực hai năm-có thể được gia hạn them 2 năm nữa và Thị thực 4 năm dành cho các vị trí công việc cấp cao, những người giỏi nhất đem lại lợi ích cho nền kinh tế Úc. Cả hai thị thực đều yêu cầu ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc và đòi hỏi trình độ tiếng anh cao hơn so với thị thực 457. Và người được cấp visa phải cung cấp lý lịch tư pháp.

Tổng trưởng Di trú Dutton cho biết chương trình visa 457 hiện tại cho phép công nhân ngoại quốc nộp đơn xin thường trú và trở thành công dân Úc sau đó, và đây là ‘một yếu tố quan trọng khiến visa 457 thu hút người ngoại quốc’.

“Sẽ không có sự chuyển tiếp qua PR vào cuối chương trình visa làm việc tạm thời mới”, ông Dutton nhấn mạnh.

Ai sẽ bị ảnh hưởng khi huỷ bỏ visa 457?

Hơn 200 việc làm đã bị cắt giảm trong danh sách các ngành nghề mà người lao động nước ngoài có thể đăng ký theo kế hoạch mới. Danh sách trước đây bao gồm hơn 650 loại công việc, sẽ không bao gồm các vai trò như quản lý tổng đài, thợ máy hoặc các diễn viên.

Những người đang ở Úc với visa 457 sẽ không bị ảnh hưởng. Họ được tiếp tục ở lại Úc làm việc cho đến hết hợp đồng làm việc của họ với các công ty hiện tại.

Danh sách đầy đủ các ngành nghề mà Chính phủ muốn loại bỏ khỏi danh sách trong file đính kèm bên dưới.