– Việc đầu tư 1.500.000 AUD vẫn còn duy trì tại thời điểm nộp đơn xin định cư chính thức và liên tục trong 4 năm. Có báo cáo về hoạt động đầu tư phù hợp với luật pháp khối Thịnh Vượng Chung cũng như của Tiểu bang/ Vùng lãnh thổ quý vị đang tổ chức hoạt động kinh doanh, báo cáo này phải có kết quả tốt.

Điều kiện chương trình đầu tư Úc theo thị thực 888B

Nhà đầu tư phải thỏa mãn các điều kiện sau của chương trình đầu tư định cư Úc để có thể nộp đơn xin thị thực thường trú 888B:

– Được chính quyền tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc bảo lãnh.
– Là người đang giữ visa tạm trú diện Đầu tư và Đổi mới kinh doanh (188) và phải là người nộp đơn chính khi xin cấp visa tạm trú 188 này.
– Người nộp đơn và các thành viên gia đình đều không tham gia các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư không được chấp nhận ở Úc.
– Việc đầu tư 1.500.000 AUD vẫn còn duy trì tại thời điểm nộp đơn xin định cư chính thức và liên tục trong 4 năm. Có báo cáo về hoạt động đầu tư phù hợp với luật pháp khối Thịnh Vượng Chung cũng như của Tiểu bang/ Vùng lãnh thổ quý vị đang tổ chức hoạt động kinh doanh, báo cáo này phải có kết quả tốt.
– Cần có cam kết thực tế về việc duy trì các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc.
– Có tối thiểu 2 năm sinh sống tại Úc trong 4 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư chính thức.
– Tuân thủ các quy định về thuế, hưu trí, lao động hoặc bất cứ quy định nào liên quan đến hoạt động kinh doanh/đầu tư.
– Người nộp đơn và các thành viên gia đình đều không phạm pháp, phạm tội trong suốt thời gian sinh sống ở Úc.
– Các điều kiện khác sẽ được áp dụng dựa trên diện Visa tạm trú Đầu tư mà nhà đầu tư được cấp.

Quyền lợi chương trình đầu tư Úc theo thị thực 888B

Đây là visa thường trú, vì vậy nhà đầu tư và gia đình quý vị khi được cấp visa này sẽ được quyền:

– Tiếp tục các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc.
– Được quyền sinh sống, học tập và làm việc tại Úc.
– Hưởng các ưu đãi về giáo dục và phúc lợi xã hội.
– Tham gia chương trình Chăm sóc sức khoẻ của chính phủ Úc (Mediacare)
– Tự do đi lại, ra vào lãnh thổ Úc trong vòng 5 năm kể từ ngày visa được cấp (sau thời hạn này, quý vị sẽ cần xin visa thường trú nhân trở về – Resident return, hoặc một diện visa khác để tiếp tục sống tại Úc.
– Các quyền lợi về cư trú và quốc tịch. Nộp đơn xin trở thành công dân Úc (nếu có đủ điều kiện)
– Những ưu đãi về thuế và tài sản của chính phủ.