Điều kiện 8304 – cá nhân phải dùng một tên duy nhất trong mọi công việc liên quan tới chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc lãnh thổ. Nếu đổi tên phải thông báo với các cơ quan chính phủ càng sớm càng tốt, và nhất thiết phải thông báo với Bộ Di trú.

Bộ Di trú đã ra thông báo về những thay đổi áp dụng từ ngày 18/11 đối với những ai nộp hồ sơ bảo lãnh cha mẹ và người phối ngẫu, siết chặt hơn những hình phạt cũng như điều kiện trong thời gian ở tại Úc.

Thay đổi trong cách thức nộp visa
Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới (DIBP) đã ra thông báo, kể từ ngày 18/11/2017, các loại visa sau đây sẽ không được nộp bằng cách gửi trực tiếp cho nhân viên tại bất kỳ văn phòng nào của Bộ Di trú:

Visa bảo lãnh người phối ngẫu: 820, 801, 309, 100 và 300
Visa bảo lãnh cha mẹ: 804, 884, 864, 173, 143 và 103
Visa làm việc tạm thời (quan hệ quốc tế) 403
Thay vào đó, người nộp những visa trên phải nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống ImmiAccount

Hoặc gửi qua đường bưu điện

Parent Visa Centre
Locked Bag 7
Northbridge WA 6865

Parent Visa Centre
Wellington Central
Ground Floor
836 Wellington Street
West Perth WA 6005

Một số điều kiện mới đối với visa tạm trú
DIBP cũng thông báo một số điều kiện mới áp dụng cho những visa tạm trú nộp từ ngày 18/11/2017 trở đi

Điều kiện 8303 – cá nhân bị cấm có các hoạt động gây nguy hiểm hoặc đe dọa đến bất cứ cá nhân nào, hoặc những hoạt động gây tổn hại, bạo lực gây hại đến cộng đồng Úc.
Điều kiện 8304 – cá nhân phải dùng một tên duy nhất trong mọi công việc liên quan tới chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc lãnh thổ. Nếu đổi tên phải thông báo với các cơ quan chính phủ càng sớm càng tốt, và nhất thiết phải thông báo với Bộ Di trú.
Điều kiện 8564 – cá nhân không được có liên quan đến các hành vi phạm tội
Những điều kiện trên bắt buộc áp dụng đối với visa sinh viên, visa vợ chồng, visa du lịch, thăm thân, và nhiều loại visa tạm trú khác. Xem danh sách đầy đủ tại đây.

Tăng thời gian cấm nộp visa lên 10 năm nếu cung cấp thông tin giả mạo
DIBP cũng đã ban hành điều khoản di trú 4020 (PIC 4020) – các điều khoản vì mục đích lợi ích cộng đồng – cho phép Bộ Di trú từ chối cấp visa nếu người nộp hồ sơ cung cấp giấy tờ giả mạo, cung cấp thông tin không đúng sự thật, hoặc làm sai lệch hồ sơ, hoặc nếu Bộ trưởng Di trú không cảm thấy thỏa đáng với danh tính của người nộp đơn.

Bộ di trú sẽ tăng thời hạn cấm nộp visa từ 12 tháng lên 10 năm, đối với những hồ sơ nộp từ ngày 18/11 trở đi nếu vi phạm điều khoản di trú 4020.

Những loại visa bị ảnh hưởng bởi điều khoản di trú 4020

Visa tay nghề
Visa đầu tư
Visa tạm trú
Visa sinh viên
Visa bảo lãnh gia đình
Visa Bảo vệ và Nhân đạo không bị yêu cầu phải đáp ứng điều khoản di trú 4020.