Chuyển tới một đất nước mới có thể là việc không dễ dàng. Bỏ lại sau lưng bạn bè và đôi khi cả gia đình cũng là một việc khó khăn. Có nhiều điều có thể khác với đất nước nơi bạn vừa ra đi. Trường học, vấn đề chăm sóc sức khỏe, công việc và luật pháp, tất cả dường như rất xa lạ. Việc thích nghi với cuộc sống mới tại đất nước Canada có thể phải mất nhiều thời gian, đặc biệt nếu không có các thông tin đúng và không biết những việc cần làm.

 

Chuyển tới một đất nước mới có thể là việc không dễ dàng. Bỏ lại sau lưng bạn bè và đôi khi cả gia đình cũng là một việc khó khăn. Có nhiều điều có thể khác với đất nước nơi bạn vừa ra đi. Trường học, vấn đề chăm sóc sức khỏe, công việc và luật pháp, tất cả dường như rất xa lạ. Việc thích nghi với cuộc sống mới tại đất nước Canada có thể phải mất nhiều thời gian, đặc biệt nếu không có các thông tin đúng và không biết những việc cần làm.

Những việc cần làm ngay khi mới đến Canada như xin thẻ y tế hoặc số bảo hiểm xã hội (Social Insurance Number). Nếu có bạn bè hoặc người nhà sống trong thành phố nơi bạn tới định cư, họ sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều. Sau đây là những việc cần làm khi vừa bước chân đến Canada:

• Tìm nơi cư trú

• Xin số bảo hiểm xã hội (SIN)

• Xin thẻ y Tế (OHIP)

• Xin trợ cấp thuế do có con (Child Tax Benefit)

• Mở tài khoản ngân hàng

• Tìm hiểu về vấn đề tìm việc làm

• Tìm cơ quan định cư gần nhà nhất

• Tìm trung tâm y tế cộng đồng gần nhà nhất

• Tìm trung tâm tìm việc làm gần nhà nhất

• Tìm thư viện công cộng gần nhà nhất

• Tìm hiểu về các quyền của quý vị với tư cách là nhân viên và người thuê nhà

• Tìm hiểu cách cho con đi học

• Lấy bản đồ đường phố và tìm hiểu về các lộ trình xe buýt

• Tìm lớp tiếng Anh cho quý vị và gia đình quý vị

• Tìm hiểu về những nơi mua sắm

• Tìm kiếm thông tin trên www.settlement.org