Con bạn được chăm sóc ở nhà người khác cùng nhóm với một số ít những đứa trẻ khác. Dịch vụ này thường đỡ tốn kém hơn so với các loại hình chăm sóc con em khác. Chất lượng chăm sóc tùy thuộc vào người giữ trẻ và số lượng trẻ em mà họ đang chăm sóc tại nhà.

 

Tại Mỹ, việc chọn ai đó chăm sóc con mình là một quyết định quan trọng. Khi bạn có quyết định này, hãy nghĩ đến chất lượng và giá cả của việc chăm sóc. Cố gắng tìm người giữ trẻ ở gần nhà hoặc nơi làm việc.
Bạn có thể sử dụng nhiều nguồn thông tin để tìm người giữ trẻ tốt. Hãy hỏi những phụ huynh khác, bạn bè, và đồng nghiệp sử dụng dịch vụ chăm sóc con cái. Một số tiểu bang có cơ quan giới thiệu dịch vụ chăm sóc con em có thể cho bạn một danh sách những chương trình chăm sóc con em đã được tiểu bang cấp giấy phép. Những chương trình chăm sóc con em đã được cấp phép này đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể được quy định bởi tiểu bang để bảo vệ con cái của bạn. Bạn cũng có thể gọi văn phòng sở học chánh địa phương để biết nơi những trẻ em khác trong khu phố của bạn được chăm sóc.


Các dịch vụ chăm sóc con em tại Mỹ

Các loại hình chăm sóc con em tại Mỹ

Bạn sẽ có một số lựa chọn khi chọn nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc con em:

Người giữ trẻ đến nhà bạn để trông nom con cái. Loại hình dịch vụ này có thể tốn kém, vì con cái của bạn được chăm sóc nhiều hơn. Chất lượng chăm sóc tùy thuộc vào người bạn thuê.

Con bạn được chăm sóc ở nhà người khác cùng nhóm với một số ít những đứa trẻ khác. Dịch vụ này thường đỡ tốn kém hơn so với các loại hình chăm sóc con em khác. Chất lượng chăm sóc tùy thuộc vào người giữ trẻ và số lượng trẻ em mà họ đang chăm sóc tại nhà.

Trung tâm chăm sóc con em là những chương trình ở trong trường học, nhà thờ hoặc những tổ chức tín ngưỡng khác và những nơi khác. Những chương trình này thường là thuê vài người giữ trẻ để trông chừng những nhóm nhiều trẻ em hơn. Các trung tâm chăm sóc con em phải đáp ứng được tiêu chuẩn của tiểu bang và nhân viên đã trải qua khóa đào tạo đặc biệt và có kinh nghiệm.

Chương Trình Head Start, còn được gọi là “Early Head Start” và “Head Start,” là những chương trình do Chính phủ liên bang tài trợ dành cho các gia đình có thu nhập thấp. Những chương trình này cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ để chuẩn bị cho chúng đến trường. Để tìm hiểu thêm về những chương trình này, hãy gọi cho Bộ Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ theo số 1-866-763-6481 hoặc truy cập http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc.

Đừng để trẻ ở nhà một mình. Nếu bạn phải làm việc và có con còn quá nhỏ chưa thể đi học, hãy tìm người giữ trẻ trong khi bạn đi làm. Đôi khi, trẻ em trong độ tuổi đi học cần có người giữ trẻ sau khi đi học về. Nếu bạn hoặc những thành viên khác trong gia đình không thể trông nom con cái, thì bạn cần phải tìm người chăm sóc trẻ em. Nếu không, sẽ có những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Để biết thêm thông tin về pháp luật và hướng dẫn tại tiểu bang của bạn sinh sống, vui lòng liên hệ với cơ quan dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương.