Lightstone đã mua lại dự án phát triển tại William Street với giá 60 triệu USD từ năm 2014 và kế hoạch ban đầu định xây khách sạn 50 tầng tại đây. Nhưng hiện tại, Công ty dự định xây dựng khu bán lẻ và khu dân cư với diện tích hơn 32.000 m2.

Tập đoàn Lightstone vừa đầu tư 305 triệu USD để phát triển căn hộ cao cấp FiDi tại trung tâm quận Tài Chính, Manhattan, New York.

Cập nhật ngày 10/3/2017, Tập đoàn Lightstone đã cam kết khoản vay 305 triệu USD cho dự án tòa nhà gồm 59 tầng tại 130 William Street, quận Tài Chính, phía nam Manhattan, New York. Tòa nhà 59 tầng sẽ bao gồm 244 căn hộ với diện tích hơn 28.000 m2, 1.950 m2 dành cho khu bán lẻ, và 1.300 m2 cho nhà kho và mục đích sử dụng khác. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2019. – theo số liệu từ sở giao dịch chứng khoán Tel Aviv.

David Lichtenstein tại 130 William Street

Nguồn tài chính sẽ cung cấp hai khoản vay xây dựng và vay ưu tiên để xây dựng 244 căn hộ. Lãi suất vay thả nổi 6.85% cao hơn mức sàn, và thời gian đáo hạn vào tháng 3/2021, hoặc tháng 3/2023. Theo thỏa thuận, Lightstone phải đóng góp 80 triệu USD trong vốn chủ sở hữu.
Lightstone đã mua lại dự án phát triển tại William Street với giá 60 triệu USD từ năm 2014 và kế hoạch ban đầu định xây khách sạn 50 tầng tại đây. Nhưng hiện tại, Công ty dự định xây dựng khu bán lẻ và khu dân cư với diện tích hơn 32.000 m2.