Xin lưu ý rằng bạn phải gửi email đến Trung tâm Dịch vụ ( Service Center ) nơi có thẩm quyền với hồ sơ của bạn. Trên mỗi biên nhận hồ sơ đều có số hồ sơ bắt đầu bằng 3 chữ cái cho biết địa điểm hồ sơ được thụ lý như EAC để chỉ Vermont Service Center, SRC là Texas Service Center, LIN là Nebraska Service Center và WAC là California Service Center.

 

Từ 46 nhà đầu tư của năm 2013, năm 2014 đã lên 121 nhà đầu tư (tăng 45%), cho đến nay Việt Nam hiện đang là nước giữ vị trí thứ 2 về số nhà đầu tư tham gia chương trình EB-5 đầu tư định cư Mỹ. Thế nhưng vẫn còn không ít nhà đầu tư chưa biết cách kiểm tra trình trạng hồ sơ nhập cư của chính mình.
Khi hồ sơ của nhà đầu tư được Sở Di Trú (USCIS) tiếp nhận, USCIS sẽ gửi lại một biên nhận (recript notice), trong biên nhận này sẽ có những thông tin cần thiết giúp nhà đầu tư có thể kiểm tra, theo dõi tình trạng hồ sơ cũng như liên hệ với USCIS về tiến độ hồ sơ của mình. Sau đây là một số cách phổ biến mà nhà đầu tư có thể tự kiểm tra và theo dõi:

1. Kiểm tra trực tuyến

Trang web kiểm tra tình trạng hồ sơ nhập cư

Nhà đầu tư có thể dựa vào số biên nhận (receipt number) gồm 13 ký tự bắt đầu với chữ EAC, WAC, LIN or SRC, sau đó là dãy số, để kiểm tra và theo dõi tình trạng hồ sơ của mình trên trang web của Sở Di Trú theo đường dẫn: https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do
Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng có thể đăng ký cập nhật tự động tình trạng hồ sơ từ USCIS thông qua mail hoặc tin nhắn trong thời gian họ thụ lý hồ sơ.
Tại trang web này, nhà đầu tư cũng có thể kiểm tra thời hạn chờ visa chương trình đầu tư EB5 và thời gian thụ lý hồ sơ dựa trên địa điểm hồ sơ được giải quyết.

2. Liên hệ qua điện thoại
Số điện thoại của Sở Di trú Mỹ: 1-800-375-5283
Số TTY (dành cho người khiếm thính): 1-800-767-1833
Nhà đầu tư có thể gọi vào đường dây miễn phí của Trung tâm dịch vụ khách hàng quốc gia USCIS (NCSC). NCSC có thể giúp đỡ các cá nhân, các tổ chức cộng đồng hay các nhóm liên lạc trong các vấn đề liên quan đến hồ sơ định cư. Trước khi gọi cho NCSC, bạn hãy chuẩn bị sẵn số biên nhận, số đăng ký người nước ngoài, diện đơn nộp và ngày nộp.

Trong lúc thực hiện cuộc gọi USCIS khuyên bạn nên ghi chú lại các thông tin sau:
– Tên và mã số thẻ nhận dạng của nhân viên NCSC (người tiếp nhận cuộc gọi).
– Ngày giờ thực hiện cuộc gọi.
– Số tham chiếu do nhân viên tiếp nhận cuộc gọi cung cấp nếu hồ sơ vẫn chưa được giải quyết.
Trường hợp bạn đang ở ngoài nước Mỹ và đã nộp hồ sơ cho một trung tâm dịch vụ USCIS thì có thể gọi đến số 785-330-1048 để kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình. Đây là số điện thoại chỉ dùng để cung cấp thông tin tự động không có tư vấn viên hỗ trợ trực tiếp.

3. Liên hệ kiểm tra qua email
Sau khi liên hệ qua điện thoại với trung tâm dịch vụ khách hàng của USCIS, nếu nhà đầu tư vẫn chưa nhận được phản hồi về tình trạng hồ sơ của mình sau 30 ngày thì hãy gửi email đến Trung tâm dịch vụ USICS(USCIS Service Center).

Địa chỉ email của các Văn phòng dịch vụ USCIS:
– California Service Center: csc-ncsc-followup@dhs.gov
– Vermont Service Center: vsc.ncscfollowup@dhs.gov
– Nebraska Service Center: ncscfollowup.nsc@dhs.gov
– Texas Service Center: tsc.ncscfollowup@dhs.gov

Xin lưu ý rằng bạn phải gửi email đến Trung tâm Dịch vụ ( Service Center ) nơi có thẩm quyền với hồ sơ của bạn. Trên mỗi biên nhận hồ sơ đều có số hồ sơ bắt đầu bằng 3 chữ cái cho biết địa điểm hồ sơ được thụ lý như EAC để chỉ Vermont Service Center, SRC là Texas Service Center, LIN là Nebraska Service Center và WAC là California Service Center.

Khi gửi mail đến các trung tâm dịch vụ này, hãy cung cấp đầy đủ những thông tin bạn đã ghi chú lại trong cuộc gọi đến Trung tâm dịch vụ khách hàng quốc gia USCIS trước đó.

Trong trường hợp bạn vẫn không nhận được hồi âm trong vòng 21 ngày kể từ ngày liên lạc với Trung tâm Dịch vụ (Service Center), bạn có thể liên hệ với Bộ phận giao dịch trung tâm dịch vụ (Office of Service Center Operations) thuộc văn phòng trung ương của USCIS bằng email ở địa chỉ: SCOPSSCATA@dhs.gov. Bạn sẽ nhận được hồi âm trong vòng 10 ngày.

4. Liên hệ trực tiếp Văn phòng USCIS

Trong phạm vi nước Mỹ để có thể theo dõi tình trạng hồ sơ, bạn có thể liên hệ trực tiếp văn phòng USCIS khu vực gần nhất theo trang web: https://egov.uscis.gov/crisgwi/go?action=offices
Đường dẫn có đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ, thời gian làm việc, các thủ tục giấy tờ và thông tin các văn phòng USCIS. Riêng trường hợp bạn đang ở ngoài nước Mỹ, hãy liên hệ với Lãnh sự quán Mỹ nước sở tại để kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình.