Mức tài sản tối thiểu: Sở hữu tài sản có giá trị tối thiểu 300.000 CAD, của cá nhân hoặc của cả vợ/chồng hợp pháp trong trường hợp vợ/chồng cùng trong hồ sơ.

 

Cụ thể, chương trình định cư Canada này đã bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 01/04/2016 với số lượng hồ sơ được chấp nhận giới hạn ở mức 50 bộ hồ sơ.

Vẻ đẹp của thành phố Quebec là một trong những điểm thu hút đối với tất cả các nhà đầu tư định cư Canada

Cơ hội tham gia chương trình định cư Canada này hiện đang rộng mở với những ứng viên có trình độ tiếng Pháp và sở hữu các chứng chỉ từ bậc trung cấp trở lên được chính quyền tỉnh bang Quebec công nhận. Trình độ này tương đương với B2 hoặc cao hơn chứng chỉ d’Evaluation du Français, TEF.

Các chương trình định cư Canada khác như : định cư Canada diện Skilled Worker và định cư Canada diện đầu tư Quebec vẫn tiếp tục nhận hồ sơ.

Sở hữu doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm quản lý

Mức tài sản tối thiểu: Sở hữu tài sản có giá trị tối thiểu 300.000 CAD, của cá nhân hoặc của cả vợ/chồng hợp pháp trong trường hợp vợ/chồng cùng trong hồ sơ.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp (lên kế hoạch, giám sát và quản lý nhân sự, các nguồn lực và tài chính) trong khoảng thời gian 5 năm trước khi nộp hồ sơ và sở hữu tối thiểu 25% vốn của doanh nghiệp. Ngoài ra, đương đơn cần có kinh nghiệm làm việc trong một doanh nghiệp có lợi nhuận (ngành nông nghiệp, thương mại hay công nghiệp) và đảm nhiệm vị trí toàn thời gian.

Nơi có ý định sinh sống: Tỉnh bang Quebec.

Sau khi tới Canada, trong 3 năm sau khi có tình trạng thường trú nhân Canada, ứng viên phải:

Tạo ra việc làm cho một người dân Quebec (không tính thành viên gia đình đi kèm) với thời gian ít nhất 30 giờ/tuần (ngành nông nghiệp không bị ràng buộc bởi điều kiện này).

Sở hữu ít nhất 25% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đó, trị giá tối thiểu 100.000 CAD.

Sở hữu hoặc mua lại một doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp, thương mại và công nghiệp ở tỉnh Quebec.

Tích cực tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp.