Trên đây là các kiểu câu hỏi tiêu biểu, tuỳ từng trường hợp cụ thể sẽ có các dạng câu hỏi khác nhau. Ngoài ra đương đơn cần trang bị tinh thần thoải mái, phong thái tự tin khi bước vào cuộc phỏng vấn.

Đương đơn diện bảo lãnh hôn phu/ hôn thê nên tìm hiểu trước nội dung những câu hỏi sẽ được đặt ra vòng phỏng vấn và tự chuẩn bị câu trả lời chính xác nhất.
Bảo lãnh định cư diện hôn phu/ hôn thê thường gặp phải những câu hỏi của Viên Chức Lãnh Sự Quán về các vấn đề:

Thông tin cá nhân
Thông tin gia đình, tài chính gia đình
Bằng chứng mối quan hệ


Đương đơn cần nắm rõ thông tin người phối ngẫu khi phỏng vấn diện K1

Thông tin cá nhân:

Họ tên người phối ngẫu, tên tiếng Việt/ tên tiếng Anh, ngày tháng năm sinh, nơi ở, nguyên quán của cả hai.
Người phối ngẫu đi Mỹ năm nào? Đi diện gì, với ai ?
Trước khi đi Mỹ thì ở đâu?
Cần biết rõ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của người phối ngẫu.
Sở thích cá nhân của người phối ngẫu.
Thông tin bạn bè người phối ngẫu tại Việt Nam và Mỹ.
Thành phố người phối ngẫu sống có đặc điểm như thế nào?
Người phối ngẫu trước đây có từng bảo lãnh cho ai chưa? Tên người được bảo lãnh? Bảo lãnh năm nào? Bảo lãnh diện gì ?

Thông tin gia đình- tài chính:

Gia đình người phối ngẫu của bạn có bao nhiêu người thành viên, nêu chi tiết? Người phối ngẫu là con thứ mấy trong gia đình?
Tình trạng hôn nhân: Người phối ngẫu đã kết hôn hay đã sống chung như vợ chồng với ai trước đây chưa? Nêu chi tiết về cuộc hôn nhân này cũng như lý do chia tay, kết thúc.
Công việc: Kê khai công việc từ khi qua Mỹ đến giờ? Công việc hiện tại bây giờ như thế nào ?
Người phối ngẫu từng học tại trường nào? Ở đâu?
Có ai đồng bảo trợ tài chính cho hồ sơ bảo lãnh không? Nêu chi tiết thông tin cá nhân người đồng bảo trợ

Bằng chứng mối quan hệ của hai bạn:

Hai bạn có ảnh chụp chung không?
Hai bạn có gửi quà cáp, chuyển tiền cho nhau không?
Bạn có qua thăm người phối ngẫu của mình bao giờ chưa? Bạn có chụp hình chung khi qua thăm không?
Hai bạn thường liên lạc nhau qua phương tiện thông tin nào?
Bạn có tin nhắn hoặc đoạn ghi âm tin nhắn nào không?
Hai bạn có dự định gì cho tương lai ở Mỹ chưa?
Bạn sẽ làm gì khi qua Mỹ?

Trên đây là các kiểu câu hỏi tiêu biểu, tuỳ từng trường hợp cụ thể sẽ có các dạng câu hỏi khác nhau. Ngoài ra đương đơn cần trang bị tinh thần thoải mái, phong thái tự tin khi bước vào cuộc phỏng vấn.